Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Klargøring af kameraet

Klargøring af kameraet Indstilling af datoen Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen indstil dato/tid. 1 Indstil kontakten til ON for at tænde for kameraet. Skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt vises. • Indstil den til OFF for at slukke kameraet. 2 Bekræft, at [Angiv] er valgt på LCD-skærmen, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 3 Vælg område med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 4 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil den numeriske værdi med v/V. [Sommertid:]: Slår indstillingen med sommertid til eller fra. [Datoformat:]: Vælger format til visning af dato. • Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 26

5 Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt på kontrolknappen. 6 Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på kontrolknappen. Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Indstilling af dato/tid igen Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt indstilles i menuen. MENU-knap t 1 t [Indst.dato/tid] Sådan indstilles området igen Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i udlandet. MENU-knap t 1 t [Indstilling af sted] Klargøring af kameraet Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, og om batteriet er sat i eller ej. Se side 190 for at få flere oplysninger. Justering af søgerens fokus (justering af dioptrier) Drej på hjulet til indstilling af dioptrien, indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser søgerens skærm klart. • Hvis kameraet rettes mod lyset, er det lettere at justere dioptrien. Bemærk • Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette kamera. 27