Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Visning af

Visning af optageoplysninger (Til søger) Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. I AUTO, AUTO+ eller Tilstanden Valg af motiv I kontinuerlig prioritets-AE/ P/A/S/M-tilstand A Skærm P A S M Beskrivelse Eksponeringstilstand (57 – 78) • (SLT-A55/A55V)/ (SLT-A33) Skærm Beskrivelse Ingen lydoptagelse på film (80) GPS trianguleringsstatus (136) (kun SLT-A55V) Hukommelseskort (18) 100 Resterende antal billeder, der kan optages (30) Billedformat på stillbilleder (139)/Højdebredde-forhold for stillbilleder (141) Billedkvalitet af stillbilleder (141) B Skærm Beskrivelse Blitztilstand (94)/ Rødøjereduktion (96) Fremføringsmetode (114) 42 Billedformat på film (140) 100% Resterende batteritid (20) Fokus-funktion (86) Registrering af ansigter (91)

Skærm Beskrivelse Smiludløser (92) AF-område (87) AWB 7500K G9 ISO-følsomhed (104) Hvidbalance (Auto, Forindstillet, Farvetemperatur, Farvefilter, Brugerdefineret) (110) D-områdeoptimering (105)/Auto HDR (106) Kreativ indstilling (108) Lysmålingsmetode (103) Eksponeringskompensation (99)/målt manuelt (76) Blitzkompensation (101) EV-skala (76, 117) Før betjeningen C Skærm Beskrivelse 1/125 Lukkerhastighed (73) F2.8 Blænde (70) +1.0 Eksponering (99) AE-lås (98) SteadyShot (55) 43