Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Valg af

Valg af funktion/indstilling Du kan vælge en funktion til optagelse eller afspilning med en af knapperne såsom Fn-knappen (Funktion) eller MENU-knappen. Når du starter betjeningen af kameraet, vil der nederst på skærmen blive vist en betjeningsvejledning over funktionerne til kontrolknappen. : Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at flytte markøren. z: Tryk på knappen i midten for at aktivere dit valg. I denne betjeningsvejledning bliver processen til valg af en indstilling med kontrolknappen og Fn-knappen fra listen, som vises på skærmen, beskrevet som følgende (processen forklares med standardikoner): Eksempel: Fn-knap t AWB (Hvidbalance) t Vælg den ønskede indstilling Listen i betjeningsvejledningen Betjeningsvejledningen angiver også andre handlinger end handling med kontrolknappen. Ikonerne har følgende betydning. MENU-knap Vender tilbage med MENU-knappen -knap (Slet) -knap (Zoom ind) -knap (Zoom ud) -knap (Afspilning) Kontrolhjul Hjælpeguide Hjælpeguiden viser oplysninger om en funktion, der er valgt med Fnknappen, MENU-knappen eller andre. Du kan også slå den fra (side 149). 44

Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) Denne knap bruges til at indstille eller udføre funktioner, som anvendes hyppigt ved optagelse. 1 Tryk på Fn-knappen. 2 Vælg det ønskede punkt med v/ V/b/B på kontrolknappen, og tryk derefter midt på z for at aktivere dit valg. Opsætningsskærmen vises. Før betjeningen 3 Ved at følge betjeningsvejledningen kan du vælge og aktivere den ønskede funktion. • Se den tilsvarende side for detaljerede oplysninger om indstillingen af de enkelte punkter. Betjeningsvejledning Sådan indstilles kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger Drej kontrolhjulet uden at trykke midt på z i trin 2. Du kan indstille kameraet direkte på skærmen med optageoplysninger. 45