Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Funktioner, der vælges

Funktioner, der vælges med Fn-knappen (funktion) Valg af motiv (61) Vælger en passende tilstand blandt de forudindstillede indstillinger til valg af motiv, så den passer til optageforholdene. Panoreringsoptagelse Skifter mellem Panorering og 3D-panorering. (64) Fremf.metode (114) Blitztilstand (94) Autofokusmetode (86) AF-område (87) Ansigtsregistrering (91) Smiludløser (92) ISO (104) Lysmålermetode (103) Blitzkompens. (101) Indstiller optagetilstanden til enkeltbillede, kontinuerligt frem, selvudløser, bracketing-optagelse osv. Indstiller blitztilstanden til autoblitz, udfyldningsblitz, blitz fra osv. Vælger metode til fokusering afhængigt af motivets bevægelse. Vælger område for fokusering. Registrerer automatisk folks ansigter med optimal fokus og eksponering. Kameraet optager, når et smil registreres. Indstiller lysfølsomheden. Jo højere tallet er, jo hurtigere er lukkerhastigheden. Vælger metode til måling af lysstyrke. Justerer intensiteten af blitzen. Retningen + øger motivets lysstyrke, og retningen - øger mørkheden. Hvidbalance (110) Justerer billedernes farvenuance. DRO/Auto HDR (105) Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast. kreativ indst. (108) Vælger den ønskede billedbehandling. 46

Funktioner, der vælges med MENU-knappen Du kan indstille de grundlæggende funktioner for hele kameraet eller udføre funktioner såsom optagelse, afspilning eller andre handlinger. Tryk på MENU-knappen, vælg den ønskede side med b/B på kontrolknappen, og vælg det ønskede punkt med v/V. Optagemenu Billede: Størrelse Vælger størrelsen på stillbilleder. (139) Billede: Format (141) Vælger højde-bredde-forhold for stillbilleder. Billede: Kvalitet Indstiller billedkvaliteten af stillbilleder. (141) Film: Filformat (80) Vælger filformat for film. Film: Størrelse (140) Vælger størrelsen på den optagne filmramme. Film: Lydoptagelse (80) SteadyShot (55) Indstiller, om der skal optages lyd ved optagelse af film. Indstiller SteadyShot. Før betjeningen 47