Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Panorering: Størrelse

Panorering: Størrelse Vælger formatet på panoramabilleder. (140) Panorering: Retning Vælger optageretningen for panoramabilleder. (66) 3D-pan.: billedform. Vælger formatet på 3D-billeder. (140) 3D-pan.: retning (66) Vælger optageretningen for 3D-billeder. Blitzkontrol (102) Indstiller metoden til fastsættelse af blitzens intensitet. AF-lampe (96) Farverum (109) Indstiller AF-lampen, som oplyser et mørkt motiv, for at hjælpe fokuseringen. Ændrer farvegengivelsesområder. Lang eksp.SR (147) Høj ISO SR (147) Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser, hvor lukkerhastigheden er 1 sekund eller længere. Indstiller behandlingen med støjreduktion for optagelser med høj lysfølsomhed. 48

Brugerdefineret menu Eye-Start AF (37) FINDER/LCD-indstil. (152) AEL-knap (148) Fokuslåsknap (148) Indstiller, om automatisk fokusering skal bruges, når der kigges i søgeren. Indstiller metoden til skift mellem søger og LCDskærm. Indstiller metoden til betjening af AE-låseknap, som bruges til indstilling af eksponering under optagelse. Indstiller funktionen for objektivets fokusfastholdelsesknap. Fokusforstørrelse Indstiller, om -knappen (Slet) skal tildeles (148) funktionerne, som bruges sammen med fokussøgerfunktionen. Rødøjereduktion (96) Reducerer røde øjne ved brug af blitz. Udløser u/obj. (149) Indstiller, om lukkeren kan åbne, når objektivet ikke er fastgjort. Før betjeningen Gitterlinje (152) Histogram (100) Vis optagedata (39) Autovisning (152) Auto+ kontin. frem (60) Auto+ billedudtrækn. (60) Indstiller en visning med gitterlinje for at muliggøre justering til en strukturel oversigt. Indstiller, om histogramvisning skal inkluderes, når der ændres skærmvisning. Vælger status for visning af optageoplysninger på LCD-skærmen, enten [Til Live View] eller [Til søger]. Viser det optagne billede efter optagelse. Indstiller autovisning. Indstiller, om der skal optages kontinuerligt i AUTO+-tilstand. Indstiller, om alle billeder, der blev optaget kontinuerligt i AUTO+-tilstand, skal gemmes. 49