Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Opsætningsmenu

Opsætningsmenu LCD-lysstyrke (151) Indstiller lysstyrken på LCD-skærmen. Søgerlysstyrke (151) Indstiller lysstyrken på søgeren. GPS-indstillinger Indstiller GPS-funktionerne. (136) (kun SLT-A55V) Strømbesparelse (149) KONTROL TIL HDMI (134) Sprog (150) Hjælpeguidevisn (149) Indstiller, hvornår den strømbesparende tilstand aktiveres. Betjener kameraet fra et tv, der understøtter "BRAVIA" Sync. Vælger sprog. Indstiller visningen af hjælpeguiden, som forklarer de funktioner, der vises under betjening. Overførselsindst. (145)* USB-tilslutning (163) Lydsignaler (149) Rensetilstand (34) Version (153) Demotilstand (150) Nulstil (154) Indstiller kameraets overførselsfunktion ved brug af Eye-Fi-kort. Indstiller metoden til USB-forbindelse. Indstiller, om bip-lyd skal bruges, når fokuseringen er aktiveret, eller selvudløseren virker. Starter rensetilstanden, som renser billedsensoren. Viser versionen af kameraets software. Indstiller demoafspilningen af en film til at være aktiveret eller deaktiveret. Sætter indstillingerne tilbage til standard. * Vises, når et Eye-Fi-kort (sælges separat) indsættes i kameraet. 52

Optagelse af billeder Justering af LCD-skærmens vinkel Du kan justere LCD-skærmens vinkel for at tilpasse den til forskellige optagesituationer. Du kan optage fra forskellige optagepositioner. Lav position Høj position Juster LCD-skærmen til en vinkel, hvor den er nem at se. • LCD-skærmen hælder 180 grader. • LCD-skærmen kan roteres 270 grader mod venstre fra den position, hvor LCD-skærmen vender fremad, som vist. • Når LCD-skærmen ikke bruges, anbefales det, at du lukker den med skærmen ind imod kameraet. Optagelse af billeder 53