Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Optagelse af et billede

Optagelse af et billede uden kamerarystelser "Kamerarystelser" henviser til en uønsket bevægelse af kameraet, som opstår, efter at udløserknappen er blevet trykket ned, og som giver et sløret billede. Følg nedenstående vejledning for at reducere kamerarystelser. Korrekt stilling Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at kameraet ikke bevæger sig. I LCD-skærmtilstand I søgertilstand Position 1 Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter objektivet. Position 2 Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden. 54

Position 3 Hold dine albuer ind mod kroppen. Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved at placere albuen på knæet. Indikator for advarsel om kamerarystelse Pga. potentielle kamerarystelser blinker indikatoren (advarsel om kamerarystelse). Hvis dette sker, skal du bruge et kamerastativ eller blitzen. Bemærk • indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises kun i de tilstande, hvor lukkerhastigheden automatisk indstilles. Denne indikator vises ikke i M/S-tilstande. Brug af SteadyShot-funktionen (advarsel om kamerarystelser)-indikator SteadyShot-funktionen kan reducere kamerarystelser med det, der svarer til ca. 2,5-4 Ev i lukkerhastighed. SteadyShot-funktionen er indstillet til [Til] i standardindstillingen. Optagelse af billeder SteadyShot-skalaindikatoren (SteadyShot-skala) indikatoren viser status for kamerarystelser. Vent, indtil skalaen bliver lav, og begynd derefter at optage billeder. (SteadyShot-skala)-indikator Sådan deaktiveres SteadyShot-funktionen MENU-knap t 1 t [SteadyShot] t [Fra] 55