Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

5 Tryk udløserknappen

5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokus er bekræftet, lyser z eller (fokusindikator) (side 84). • Hvis du venter til -indikatoren (SteadyShot-skalaen) er lav, bliver SteadyShot-funktionen mere effektiv. Fokusindikator (SteadyShot-skala)-indikator 6 Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Bemærk • Da kameraet aktiverer den automatiske indstilling, er der mange funktioner, som bliver utilgængelige, f.eks. eksponeringskompensation, ISO-indstilling. Hvis du vil justere flere forskellige indstillinger, skal du indstille funktionsvælgeren til P og derefter optage motivet. 58

Optagelse med de indstillinger, som kameraet justerer automatisk Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet gemmer et passende billede ved at kombinere eller dele billeder, hvis det er nødvendigt. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Auto+). 2 Ret kameraet imod motivet. Når kameraet genkender og justerer til optageforholdene, angives følgende oplysninger: symbol for tilstand for genkendt motiv, passende optagefunktion, antallet af billeder, der kan optages. Symbol for tilstand for genkendt motiv Optagefunktion Antal billeder, der kan optages Optagelse af billeder 3 Juster fokus, og optag motivet. Kameraet optager med de automatisk valgte indstillinger. Motiv genkendt af kameraet (Natfoto) (Håndholdt tusmørke) (Landskab) (Modlysportræt) (Portræt) (Stativ - natvisning) (Modlys) (Makro) (Natportræt) Optagefunktion Kontinuerlig (114) Blitz m/lang luk (94) Auto HDR (106) Dagslyssynk. Lang lukkertid 59