Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sådan indstilles

Sådan indstilles kontinuerlig optagelse MENU-knap t 2 t [Auto+ kontin. frem] t Vælg den ønskede indstilling Sådan vælges lagringsmetoden, der skal bruges til optagne billeder Når der anvendes kontinuerlig optagelse, kan du vælge en lagringsmetode, der gør tillader kameraet at gemme enten ét passende billede blandt de kontinuerligt optagne billeder eller alle billederne. MENU-knap t 2 t [Auto+ billedudtrækn.] t Vælg den ønskede indstilling Bemærkninger • Selv hvis du indstiller [Auto+ billedudtrækn.] til [Fra] med [Håndholdt tusmørke], som er valgt via tilstanden for genkendt motiv, gemmes ét kombineret billede. • De billeder, der ikke blev gemt, springes over, når billederne pakkes ud. 60

Optagelse med en passende baggrund for motivet Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller optageforholdene kan du optage billedet med en velegnet indstilling for motivet. Når du drejer på funktionsvælgeren, vises forklaringen til den valgte funktion og optagemetoder på skærmen (Hjælpeguidevisn). Optagelse med forudindstillede indstillinger afhængigt af motivet (Valg af motiv) Denne tilstand er velegnet til at z Optagelse med forudindstillede indstillinger afhængigt af motivet Optagelse af billeder 1 Indstil funktionsvælgeren til (Valg af motiv). 2 Tryk på midten af kontrolknappen. 3 Vælg den ønskede tilstand med v/V, og tryk derefter midt på kontrolknappen. • Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv. 61