Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Tip til optagelse af

Tip til optagelse af panoramabilleder Panorer eller vip kameraet i en bue med konstant hastighed og i samme retning, som der angives på skærmen. [Panorering] er mere velegnet til stillestående motiver end motiver i bevægelse. Lodret retning Vandret retning Radius så lille som mulig • Under panorering anbefales det at anvende et vidvinkelobjektiv. • Når der anvendes et objektiv med lang brændvidde, skal kameraet panoreres eller vippes langsommere, end hvis der anvendes et vidvinkelobjektiv. • Find motivet, og tryk udløserknappen halvt ned, så fokus, eksponering og hvidbalance kan låses. • Hvis en del med meget forskellige former eller motiver er koncentreret langs en motivkant, opstår der måske fejl under billeddannelsen. I dette tilfælde skal rammesammensætningen justeres, så denne del er i midten af billedet, og derefter skal der optages igen. • Billedformatet kan vælges: MENU-knap t 2 t [Panorering: Størrelse]. Sådan oprettes 3D-billeder Indstil funktionsvælgeren til (Panoreringsoptagelse), vælg [3Dpanorering], og optag billedet. Hvis der anvendes samme handling som til panorering, optager kameraet flere billeder og sætter dem sammen i et 3Dbillede. Du kan se disse 3D-billeder med et 3D-kompatibelt tv. Du kan finde flere oplysninger om 3D-optagelser på side 196. Sådan indstilles retningen for panorering eller vipning Retningen for panorering eller vipning af kameraet kan indstilles. MENU-knap t 2 t [Panorering: Retning] eller [3D-pan.: retning] t Vælg den ønskede indstilling 66

Kontinuerlig optagelse ved høj hastighed (kontinuerlig prioritets-AE) Denne tilstand er velegnet til: z Kontinuerlig optagelse af motiver, der bevæger sig hurtigt, så et særligt øjeblik fanges. z Optagelse af et barns udtryk, som konstant ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet. 1 Indstil funktionsvælgeren til (SLT-A55/A55V) eller (SLT-A33) (Kont. prioritet - AE). 2 Juster fokus, og optag motiverne. • Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket helt ned. • Kameraet optager billeder kontinuerligt med maksimalt ca. 10 billeder per sekund (SLT-A55/A55V) eller maksimalt ca. 7 billeder per sekund (SLT-A33). Optagelse af billeder Optageteknikker • Når automatisk fokuseringstilstand er indstillet til [Kontinuerlig AF], bliver fokusering og eksponering konstant justeret under optagelse. • Du kan justere ISO-følsomheden og blænden, når den manuelle fokuseringstilstand eller autofokustilstanden er angivet til [Enkeltbilled-AF]. Når [Enkeltbilled-AF] er valgt, indstilles fokus fast på det første billede. Bemærkninger • Funktionen til registrering af ansigter er slået fra. • Når [Auto HDR] er valgt, udføres DRO-processen midlertidigt i henhold til DROindstillingen. • Vores måleforhold. Afhængigt af optageforholdene kan hastigheden ved kontinuerlig optagelse være langsommere. 67