Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Optagelse ved at

Optagelse ved at kontrollere, hvor sløret baggrunden skal være (blændeprioriteret) Denne tilstand er velegnet til at z sætte motivet i skarp fokus og sløre alt foran og bagved motivet. Ved at åbne blænden indsnævres det område, som er i fokus. (Skarphedsdybden bliver mindre.) z optage motivets dybde. Ved at indsnævre blænden gøres det område, som er i fokus, bredere. (Skarphedsdybden bliver dybere.) 1 Indstil funktionsvælgeren til A. 70

2 Vælg blændeværdien (blændetal) med kontrolhjulet. • Lavt blændetal: Motivets for- og baggrunden er sløret. Højt blændetal: Der fokuseres på motivet samt dets for- og baggrund. • Du kan ikke kontrollere sløringen af et billede på LCD-skærmen eller i søgeren. Kontroller det optagede billede, og juster blænden. 3 Juster fokus, og optag motivet. Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering. • Lukkerhastigheden blinker, når kameraet vurderer, at den rigtige eksponering ikke er opnået med den valgte blændeværdi. Hvis det er tilfældet, skal du justere blænden igen. Blænde (blændetal) Lukkerhastighed Optagelse af billeder Optageteknikker • Lukkerhastigheden kan blive langsommere afhængigt af blændeværdien. Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere. • For at sløre baggrunden endnu mere skal du bruge en telelinse eller et objektiv, der er udstyret med et mindre blændetal (lyst objektiv). • Billedets omtrentlige sløring kan kontrolleres før optagelse med knappen til eksempelvisning. Bemærk • Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden, når du optager med blitzen (side 96). 71