Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

2 Vælg

2 Vælg lukkerhastigheden med kontrolhjulet. Lukkerhastighed 3 Juster fokus, og optag motivet. Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering. • Blændeværdien blinker, når kameraet vurderer, at den rigtige eksponering ikke er opnået med den valgte lukkerhastighed. I sådanne tilfælde skal du justere lukkerhastigheden igen. Blænde (blændetal) Optageteknikker • Brug et kamerastativ, når lukkerhastigheden bliver langsommere. • Vælg en højere ISO-følsomhed, når du optager indendørssport. Bemærkninger • Indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved fotografering med lukkerhastighedsprioritet. • Jo højere ISO-følsomheden er, desto synligere er støjen. • Når lukkerhastigheden er et sekund eller længere, foretages støjreduktionen (Lang eksp.SR), efter at billedet er taget. Du kan ikke tage billeder, mens reduktionen finder sted. • Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Hvis du lukker blænden (et højere blændetal), ved at gøre lukkerhastigheden langsommere, når du bruger blitzen, når blitzlyset ikke ud til motiver, der er langt væk. 74

Optagelse med manuel justering af eksponering (manuel eksponering) Denne tilstand er velegnet til at z optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere lukkerhastigheden og blænden. 1 Indstil funktionsvælgeren til M. 2 Drej kontrolhjulet for at justere lukkerhastigheden, og drej kontrolhjulet, mens du trykker på -knappen for at justere blænden. -knap Optagelse af billeder Lukkerhastighed Blænde (blændetal) 75