Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

3 Tag billedet, efter at

3 Tag billedet, efter at eksponeringen er indstillet. • Kontrollér eksponeringsværdien på EV-skalaen (målt manuelt*). Mod +: Billeder bliver lysere. Mod –: Billeder bliver mørkere. Pilen b B vises, hvis den indstillede eksponering ligger uden for EVskalaens område. Pilen begynder at blinke, hvis forskellen bliver større. * Når kameraet er i M-tilstanden, bruges indekset på eksponeringskompensationsindikatoren til at vise en under- eller overkompenseret værdi, som er baseret på den korrekte eksponering. Standardværdi Bemærkninger • Indikatoren (advarsel om kamerarystelser) vises ikke ved manuel eksponering. • Når funktionsvælgeren er indstillet til M, er ISO-indstillingen [AUTO] indstillet til [100]. I M-tilstand er ISO-indstillingen [AUTO] ikke tilgængelig. Indstil ISOfølsomheden efter behov (side 104). • Tryk på -knappen, når du optager med blitz. Blitzrækkevidden varierer afhængigt af blændeværdien. Kontroller blitzrækkevidden, når du optager med blitzen (side 96). Manuelt skift Du kan ændre kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien uden at ændre eksponeringen. Drej kontrolhjulet, mens du trykker på AEL-knappen, for at vælge kombinationen af lukkerhastigheden og blændeværdien. AEL-knap 76

Optagelse af spor med lang eksponering (BULB) Denne tilstand er velegnet til at z optage lysspor såsom fyrværkeri. z optage stjernespor. 1 Indstil funktionsvælgeren til M. 2 Drej kontrolhjulet til venstre, indtil [BULB] vises. Optagelse af billeder BULB 3 Drej kontrolhjulet for at justere blænden (blændetal), mens du trykker på -knappen. -knap 77