Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Bemærkninger om

Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film • Det kræver masser af strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig optagelse ved hjælp af billedsensoren i APS-C-formatet. Hvis du derfor fortsætter med at optage, vil temperaturen i kameraet stige, og det gælder især billedsensoren. Hvis det sker, slukkes kameraet automatisk, da sådanne høje temperaturer påvirker billedkvaliteten eller er en belastning for kameraets interne mekanismer. • Varigheden af den tid, der er tilgængelig for filmoptagelse, er følgende, når kameraet starter optagelse, efter at strømmen til kameraet har været slukket i et stykke tid. (Følgende værdier angiver den kontinuerlige tid fra det tidspunkt, hvor kameraet starter optagelsen, til kameraet stoppper den.) Hvis du deaktiverer SteadyShotfunktionen under filmoptagelse, bliver optagetiden længere. SLT-A55/ SLT-A55V SLT-A33 Omgivelsestemperatur [Til] SteadyShot [Fra] 20 °C Ca. 9 minutter Ca. 29 minutter 30 °C Ca. 6 minutter Ca. 13 minutter 40 °C Ca. 3 minutter Ca. 5 minutter 20 °C Ca. 11 minutter Ca. 29 minutter 30 °C Ca. 7 minutter Ca. 22 minutter 40 °C Ca. 4 minutter Ca. 9 minutter • Varigheden af tid, som er tilgængelig til filmoptagelse, er afhængig af kameraets temperatur eller tilstand, før du begynder optagelsen. Hvis du ofte komponerer billedet på ny eller optager billeder, når strømmen er tændt, stiger temperaturen i kameraet, og den tilgængelige optagetid er kortere end de værdier, som er angivet i tabellen herover. • Hvis kameraet stopper optagelsen på grund af temperaturen, skal du lade det være i flere minutter, samtidig med at kameraet er slukket. Start optagelsen, når temperaturen i kameraet er faldet helt. (Når kameraet ikke har været brugt i 5-10 minutter ved en stuetemperatur på 30 °C, er det muligt at optage i 3-4 minutter.) • Hvis du overholder følgende punkter, forlænges optagetiden. – Sørg for, at kameraet ikke er i direkte sollys. – Sluk kameraet, når det ikke bruges. – Hvis det er muligt, skal du bruge et stativ og deaktivere SteadyShot-funktionen. • Den maksimale størrelse på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB, stopper optagelsen automatisk, hvis filformatet er MP4, og hvis filformatet er AVCHD, oprettes en ny filmfil automatisk. • Den maksimale kontinuerlige optagetid er 29 minutter. 82

Brug af optagefunktionen Valg af fokusmetoden Der er to metoder til justering af fokus: automatisk og manuel fokusering Metoden til at skifte mellem automatisk og manuel fokusering er forskellig afhængigt af objektivet. Type af objektiv Objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion Objektivet er ikke udstyret med en knap til fokuseringsfunktion Kontakten, som skal bruges Objektiv (Indstil altid knappen til fokuseringsfunkti on til AF.) Kamera Brug af autofokus 1 Indstil knappen til fokuseringsfunktion på kameraet til AF. Sådan skiftes til automatisk fokusering Indstil knappen til fokuseringsfunktion på objektivet til AF. Indstil knappen til fokuseringsfunktion på kameraet til AF. Sådan skiftes til manuel fokusering Indstil knappen til fokuseringsfunktion på objektivet til MF. Indstil knappen til fokuseringsfunktion på kameraet til MF. Brug af optagefunktionen 2 Hvis objektivet er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal den indstilles til AF. 83