Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

3 Tryk udløserknappen

3 Tryk udløserknappen halvt ned for at kontrollere fokus og optage billedet. • Når fokus er bekræftet, ændres fokusindikatoren til z eller (nedenfor). • AF-området, hvor fokus er bekræftet, bliver grønt. AF-område Fokusindikator Optageteknik • Indstil [AF-område] (side 87) for at vælge det AF-område, hvor der skal være fokus. Fokusindikator Fokusindikator z lyser lyser lyser z blinker Status Fokus låst. Klar til at tage billeder. Fokus er bekræftet. Fokuspunktet flytter sig, mens det følger et motiv i bevægelse. Klar til at tage billeder. Fokuserer stadig. Du kan ikke udløse lukkeren. Kan ikke fokusere. Lukkeren er låst. Motiver, der kan kræve speciel fokusering Hvis du bruger autofokus, er det svært at fokusere på følgende motiver. I sådanne tilfælde skal du bruge funktionen til fokuslåsoptagelse (side 85) eller manuel fokusering (side 88). • Et motiv med lav kontrast som f.eks. en blå himmel eller en hvid væg. • To motiver ved forskellig afstand, der overlapper hinanden i AF-området. • Et motiv, der består af gentagne mønstre, f.eks. en facade på en bygning. • Et motiv, der er meget lyst, eller som skinner som f.eks. solen, karrosseriet på en bil eller en vandoverflade. • Der er ikke tilstrækkeligt omgivende lys. 84

Sådan måles den nøjagtige afstand til motivet -mærket, der findes oven på kameraet, viser placeringen af billedsensoren*. Når du måler den nøjagtige afstand mellem kameraet og motivet, skal du benytte placeringen af den vandrette linie. * Billedsensoren er den del af kameraet, der fungerer som filmen. Bemærk • Hvis motivet er tættere på end minimumafstanden for optagelse med det monterede objektiv, kan fokus ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet. Optagelse med den ønskede opsætning (fokuslås) 1 Placér motivet inden for AFområdet, og tryk udløserknappen halvvejs ned. Fokus og eksponering fastlåses. Brug af optagefunktionen 2 Hold udløserknappen halvvejs nede, og placér motivet på den oprindelige placering for at komponere billedet igen. 3 Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet. 85