Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Valg af fokusmetode, som

Valg af fokusmetode, som passer til motivets bevægelse (Automatisk fokuseringstilstand) Fn-knappen t indstilling (Autofokusmetode) t Vælg den ønskede AF) AF) AF) (Enkeltbilled- (Automatisk (Kontinuerlig Kameraet fokuserer og låser fokuseringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. [Autofokusmetode]-tilstanden skiftes mellem Enkeltbilled- AF og Kontinuerlig AF alt efter motivets bevægelse. Når du trykker på udløserknappen og holder den halvt nede, låses fokus, hvis der er tale om et motiv, der ikke bevæger sig, og hvis det bevæger sig, vil kameraet blive ved med at fokusere. Kameraet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen holdes halvvejs nedtrykket. • Der lyder intet signal, når motivet er i fokus. • Fokuslås kan ikke anvendes. Optageteknikker • Brug [Enkeltbilled-AF], når motivet er ubevægeligt. • Brug [Kontinuerlig AF], når motivet bevæger sig. Bemærkninger • [Automatisk AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller en af følgende funktioner til valg af motiv: [Portræt], [Landskab], [Solnedgang], [Natfoto], [Natportræt] eller [Håndholdt tusmørke]. [Enkeltbilled-AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Makro] i Valg af motiv. [Kontinuerlig AF] vælges, når eksponeringstilstanden er indstillet til [Sportsaktiviteter] i Valg af motiv. • [Kontinuerlig AF] er valgt, når smiludløserfunktionen anvendes. 86

Valg af fokusområde (AF-område) Vælg det ønskede AF-område, som passer til optageforholdene eller dine præferencer. AF-områder, hvor fokus er bekræftet, bliver grønt, og andre AFområder forsvinder. AF-område Fn-knap t (AF-område) t Vælg den ønskede indstilling (Bred) (Spot) (Lokal) Kameraet bestemmer, hvilket af de 15 AF-områder der skal bruges til fokusering. Kameraet benytter kun de AF-områder, som ligger i det midterste område. Vælg med kontrolknappen det område blandt de 15 AFområder, hvor fokus skal aktiveres. Tryk på AF-knappen for at få vist opsætningsskærmen, og vælg så det ønskede område. Bemærkninger • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, Panorering eller Valg af motiv, eller hvis smiludløserfunktionen er aktiveret, er [AF-område] fast indstillet til [Bred], og du kan ikke vælge de andre indstillinger. • AF-området lyser muligvis ikke op under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned uden pause. Brug af optagefunktionen 87