Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Manuel justering af

Manuel justering af fokus (manuel fokusering) Når det er svært at opnå den rigtige fokus i autofokustilstanden, kan du justere fokus manuelt. 1 Indstil knappen til fokuseringsfunktion på objektivet til MF. 2 Hvis objektivet ikke er udstyret med en knap til fokuseringsfunktion, skal knappen til fokuseringsfunktionen på kameraet indstilles til MF. 3 Drej på fokus-ringen på objektivet for at stille skarpt. Fokus-ring Bemærkninger • Hvis der kan stilles skarpt på motivet i automatisk fokuseringstilstand, lyser indikatoren z, når fokus er bekræftet. Når det brede AF-område benyttes, bruges centerfeltet, og når det lokale AF-område benyttes, anvendes det felt, der vælges med kontrollen. • Ved anvendelse af telekonverter (sælges separat) osv. kan det ske, at det er svært at dreje fokus-ringen. • Der opnås ikke den rigtige fokusering i søgerne, hvis dioptrien ikke er justeret korrekt i søgertilstand (side 27). 88

Kontrollerer fokus ved at forstørre billedet Du kan kontrollere fokus ved at forstørre billedet, inden du begynder at optage. 1 MENU-knap t 1 t [Fokusforstørrelse] t [Til] 2 Tryk på knappen Fokussøger 3 Tryk på knappen Søgerlup for at forstørre billedet og vælge den del af billedet, som du vil forstørre med v/V/b/B på kontrolknappen. • Hver gang du trykker på knappen Fokussøger, skifter zoomskaleringen som følger: Fuld visning t ca. ×7,5 t ca. ×15 (SLT-A55/A55V)/Fuld visning t ca. ×7 t ca. ×14 (SLT- A33) Fokussøger-knappen Brug af optagefunktionen 4 Bekræft, og juster fokus. • Drej fokusringen for at justere fokus i tilstanden manuel fokusering. • Hvis du trykker på AF-knappen i den automatiske fokuseringstilstand, annulleres fokussøger-funktionen, og automatisk fokusering aktiveres. • Hvis du trykker på lukkerknappen og holder den halvvejs nede, annulleres fokussøger-funktionen. 89