Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

5 Tryk udløserknappen

5 Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet. • Du kan optage billeder, når et billede er forstørret. Det optagne billede er dog skaleret til fuld visning. • Fokussøger-funktionen vil blive aktiveret efter optagelse. 90

Registrering af ansigter Brug af funktionen til registrering af ansigter Kameraet registrerer ansigter, justerer fokus og eksponering, udfører billedbehandling og justerer blitzindstillinger. Funktionen til registrering af ansigter er indstillet til [Til] i standardindstillingen. Rammen til registrering af ansigter Når kameraet registrerer ansigter, vises hvide rammer til registrering af ansigter. Når kameraet vurderer, at automatisk fokusering er mulig, bliver rammerne til registrering af ansigter orange. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, bliver rammerne til registrering af ansigter grønne. • Hvis der ikke er placeret et ansigt i AFområdet, når udløserknappen trykkes halvvejs ned, bliver det AF-område, der bruges til fokusering, grønt. • Når kameraet registrerer flere ansigter, vælger kameraet automatisk et prioriteret ansigt, og rammen til registrering af et enkelt ansigt bliver orange. Rammer til registrering af ansigter (hvid) Rammer til registrering af ansigter (orange) Brug af optagefunktionen Sådan deaktiveres funktionen til registrering af ansigter Fn-knap t (Ansigtsregistrering) t [Fra] Optageteknik • Placer rammen til registrering af ansigter og AF-området samme sted. 91