Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Brug af blitz Når der

Brug af blitz Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at optage et lyst billede af det bagbelyste motiv. 1 Fn-knap t (Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling 2 Tryk på -knappen. Blitzen popper op. • Når kameraet er i tilstanden AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, popper blitzen automatisk op, hvis der ikke er nok lys, eller hvis motivet er bagbelyst. Den indbyggede blitz popper ikke op, også selvom du trykker på -knappen. 3 Tag billedet, når blitzopladningen er færdig. z Blinker: Blitzen oplades. Når indikatoren blinker, kan du ikke udløse lukkeren. z Lyser: Blitzen er blevet opladet og er klar til at blive udløst. • Når du trykker udløserknappen halvvejs ned under mørk belysning i den automatiske fokuseringstilstand, udløses blitzen muligvis for at gøre det nemmere at fokusere på et motiv (AFlampe). • z vises kun i tilstanden til visning af optageoplysninger (Til Live View) . z (Blitzopladning)-indikator -knap 94

(Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.blitz) (Blitz m/lang luk) (Forsinket blitz) (Trådløs) Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op. Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys. Udløses, hver gang lukkeren udløses. Udløses, hver gang lukkeren udløses. Med en optagelse med langsom synkronisering kan du optage et tydeligt billede af både motivet og baggrunden. Dette opnås ved at sætte lukkerhastigheden ned. Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren udløses. En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz), udløses. Optageteknikker • Modlysblænderen (sælges separat) kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. • Optag motivet på en afstand af 1 m eller mere, når du bruger blitz. • Når der optages indendørsbilleder eller nattescener, kan du bruge langsom synkronisering til at optage et lysere billede af folk og baggrunde. • Du kan bruge forsinket blitz til at optage et naturligt billede af et billede med bevægelsesslør, f.eks. en cykel i bevægelse eller en gående person. • Ved brug af HVL-F58AM/HVL-F42AM-blitzen (sælges separat) kan du tage billeder med funktionen Synkronisering ved høj hastighed ved enhver lukkerhastighed. Der er flere oplysninger i betjeningsvejledningen til blitzen. Bemærkninger • Hold ikke i kameraet ved at gribe om blitzen. • De optageforhold, der kræves for at undgå, at der kommer skygger på et billede, varierer alt efter objektivet. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+, eller Valg af motiv, kan du ikke vælge punkterne [Blitz m/lang luk], [Forsinket blitz] og [Trådløs]. • Når eksponeringstilstanden er indstillet til P, A, S, M, kan du ikke vælge punkterne [Blitz fra] eller [Autoblitz]. Hvis du ikke ønsker at bruge blitzen, skal du trykke den ned. • Hvis du bruger blitzen, mens en stereomikrofon eller en tilsvarende enhed er fastgjort til tilbehørsskoen, popper blitzen muligvis ikke op i den korrekte position, og optagne billeder kan derfor indeholde skygge i hjørnerne. Fjern alle enheder fra tilbehørsskoen. 95 Brug af optagefunktionen