Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Danois

Justering af billedets

Justering af billedets lysstyrke (eksponering, blitzkompensation, måling) Optagelse med fast lysstyrke (AE-lås) Når der optages op mod solen eller et vindue, bliver eksponeringen måske ikke den rigtige for motivet, fordi der er en stor lysforskel mellem motivet og baggrunden. I sådanne tilfælde kan du bruge lysmålering, når motivet er tilstrækkeligt lyst og låse eksponeringen før optagelsen. Hvis du vil reducere motivets lysstyrke, skal du pege kameraet frem mod et sted, der er lysere end motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet. Hvis du vil gøre motivet lysere, skal du pege kameraet fremad mod et sted, der er mørkere end motivet, og bruge lysmåleren til at låse eksponeringen af hele billedet. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan optage et lysere billede af motivet ved hjælp af (Spot). Det sted, hvor du låser eksponeringen. 1 Fn-knap t (Lysmålermetode) t (Spot) 2 Juster fokuseringen på den del, hvor du ønsker at låse eksponeringen. Eksponeringen er indstillet, når fokuseringen er aktiveret. 98

3 Tryk på AEL-knappen for at låse eksponeringen. (AE-låsemarkering) vises. AEL-knap 4 Fokuser på motivet, mens AEL-knappen trykkes ned, og optag motivet. • Hvis du fortsætte med at optage med samme eksponeringsværdi, skal du trykke på AEL-knappen og holde den nede efter optagelsen. Indstillingen annulleres, når knappen slippes. Brug af lysstyrkekompensation til hele billedet (eksponeringskompensation) Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering). Ved hjælp af indstillingen fra den automatisk eksponering kan du foretage en eksponeringskompensation ved at skifte eksponeringen enten til + (plus)-siden eller – (minus)-siden, alt efter hvad du ønsker. Du kan gøre hele billedet lysere ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter til – (minus)-siden. Brug af optagefunktionen Juster i (–)- retningen Grundlæggende eksponering Juster i (+)-retningen 99