Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation

Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami Przygotowanie aparatu Przed pierwszym użyciem Wykonywanie zdjęć Instrukcja obsługi mocowaniem A Używanie funkcji fotografowania Korzystanie z funkcji przeglądania Zmiana ustawień Oglądanie zdjęć na komputerze Drukowanie zdjęć Inne Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Indeks Wydrukowano przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.

 • Page 2 and 3: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
 • Page 4 and 5: Pozbywanie się zużytych baterii (
 • Page 6 and 7: • Z tyłu i dookoła obrotowego t
 • Page 8 and 9: Spis treści Przygotowanie aparatu
 • Page 10 and 11: 10 Fotografowanie przy ustalonej ja
 • Page 12 and 13: Przygotowanie aparatu Sprawdzenie d
 • Page 14 and 15: Tył A Mikrofon** B Stopka akcesori
 • Page 16 and 17: Boki/spód A Gniazdo REMOTE • Prz
 • Page 18 and 19: Uwagi • Czas ładowania zmienia s
 • Page 20 and 21: Dostępne karty pamięci • Z opis
 • Page 22 and 23: Efektywne korzystanie z akumulatora
 • Page 24 and 25: Informacje dotyczące kart „Memor
 • Page 26 and 27: Zdejmowanie obiektywu 1 Nacisnąć
 • Page 28 and 29: 5 Powtarzać punkt 4, aby ustawić
 • Page 30 and 31: Korzystanie z dołączonych akcesor
 • Page 32 and 33: Sprawdzanie liczby zdjęć możliwy
 • Page 34 and 35: - Korzystając z karty „Memory St
 • Page 36 and 37: Czyszczenie czujnika obrazu Jeśli
 • Page 38 and 39: 4 Za pomocą dmuchawki wyczyścić
 • Page 40 and 41: Przełączanie wyświetlanych danyc
 • Page 42 and 43: Wyświetlane dane nagrywania obrazu
 • Page 44 and 45: Wyświetlane dane nagrywania obrazu
 • Page 46 and 47: Wybieranie funkcji/ustawienia Jedne
 • Page 48 and 49: Funkcje wybierane za pomocą przyci
 • Page 50 and 51: Panorama: Rozmiar (150) Panorama: K
 • Page 52 and 53:

  Menu odtwarzania Kasuj (140) Wybier

 • Page 54 and 55:

  Menu ustawień Jasność LCD (163)

 • Page 56 and 57:

  Wykonywanie zdjęcia bez drgań apa

 • Page 58 and 59:

  Wskaźnik skali funkcji SteadyShot

 • Page 60 and 61:

  4 Jeśli jest używany obiektyw zoo

 • Page 62 and 63:

  Ustawianie zdjęć seryjnych Przyci

 • Page 64 and 65:

  (Portret) (Sporty) (Makro) (Krajobr

 • Page 66 and 67:

  Uwagi • Ze względu na fakt, że

 • Page 68 and 69:

  6 Prowadzić aparat w poziomie lub

 • Page 70 and 71:

  Szczegółowe informacje na temat o

 • Page 72 and 73:

  Wykonywanie zdjęcia w sposób wybr

 • Page 74 and 75:

  Fotografowanie z regulacją rozmyci

 • Page 76 and 77:

  Uwaga • W przypadku fotografowani

 • Page 78 and 79:

  3 Ustawić ostrość i zrobić zdj

 • Page 80 and 81:

  3 Po ustawieniu ekspozycji wykonać

 • Page 82 and 83:

  4 Naciśnij spust migawki do połow

 • Page 84 and 85:

  • Gdy funkcja [Wyświetl. dane na

 • Page 86 and 87:

  SLT-A33 Pojemność (Jednostki: god

 • Page 88 and 89:

  Używanie funkcji fotografowania Wy

 • Page 90 and 91:

  Dokładny pomiar odległości od ob

 • Page 92 and 93:

  Wybór pola ostrości (Obszar AF) W

 • Page 94 and 95:

  Sprawdzanie ostrości przez powięk

 • Page 96 and 97:

  Wykrywanie twarzy Korzystanie z fun

 • Page 98 and 99:

  2 Poczekać na wykrycie uśmiechu.

 • Page 100 and 101:

  Używanie lampy błyskowej Używaj

 • Page 102 and 103:

  • Gdy tryb ekspozycji ustawiono n

 • Page 104 and 105:

  Ustawianie jasności obrazu (Ekspoz

 • Page 106 and 107:

  1 Nacisnąć przycisk . Przycisk 2

 • Page 108 and 109:

  Ustawianie natężenia błysku (Kor

 • Page 110 and 111:

  Wybór metody pomiaru jasności obi

 • Page 112 and 113:

  Automatyczna kompensacja jasności

 • Page 114 and 115:

  Uwagi • Z funkcji tej nie można

 • Page 116 and 117:

  Parametry (Kontrast), (Nasycenie) i

 • Page 118 and 119:

  Regulacja tonacji kolorów (Balans

 • Page 120 and 121:

  Ustawianie temperatury barwowej i e

 • Page 122 and 123:

  Przywoływanie własnego balansu bi

 • Page 124 and 125:

  1 na przycisku sterującym t (Zdj.s

 • Page 126 and 127:

  przytrzymać spust migawki do momen

 • Page 128 and 129:

  w sprzedaży). Informacje na ten te

 • Page 130 and 131:

  Przycisk MENU t 2 t [Wyświetl.odtw

 • Page 132 and 133:

  Powiększanie obrazów Zdjęcie mo

 • Page 134 and 135:

  Aby ustawić odstęp czasu między

 • Page 136 and 137:

  B Wskaźnik Objaśnienie Informacje

 • Page 138 and 139:

  Wskaźnik Objaśnienie AWB +1 5500K

 • Page 140 and 141:

  Kasowanie obrazów (Kasuj) Skasowan

 • Page 142 and 143:

  Przeglądanie obrazów na ekranie t

 • Page 144 and 145:

  Korzystanie z funkcji „BRAVIA”

 • Page 146 and 147:

  Zmiana ustawień Ustawienie GPS (ty

 • Page 148 and 149:

  Aktualizowanie danych pomocniczych

 • Page 150 and 151:

  SLT-A33 Rozmiar obrazu Wskazówki p

 • Page 152 and 153:

  (RAW) (RAW & JPEG) (Wysoka) (Standa

 • Page 154 and 155:

  Tworzenie nowego katalogu Na karcie

 • Page 156 and 157:

  Przycisk MENU t 2 t [Ustaw. przesy

 • Page 158 and 159:

  Zmiana ustawienia funkcji redukcji

 • Page 160 and 161:

  Zmiana funkcji przycisków Zmiana d

 • Page 162 and 163:

  Przycisk MENU t [Aktywne] 1 t [Wyzw

 • Page 164 and 165:

  Ustawianie czasu wyświetlania obra

 • Page 166 and 167:

  Resetowanie ustawień do wartości

 • Page 168 and 169:

  Menu odtwarzania Opcje Resetowane d

 • Page 170 and 171:

  Zalecana konfiguracja komputera (Ma

 • Page 172 and 173:

  • Jeżeli na komputerze jest już

 • Page 174 and 175:

  • Retuszować (redukcja efektu cz

 • Page 176 and 177:

  Nazwa pliku Folder Typ pliku Nazwa

 • Page 178 and 179:

  Uwaga • W przypadku komputera Mac

 • Page 180 and 181:

  • Korzystając z urządzenia DVDi

 • Page 182 and 183:

  Tworzenie płyty Blu-ray Istnieje m

 • Page 184 and 185:

  Nadruk daty na obrazach Podczas dru

 • Page 186 and 187:

  Dostępna liczba wyświetlanych pun

 • Page 188 and 189:

  Napięcie nominalne Prąd stały 7,

 • Page 190 and 191:

  Rozwiązywanie problemów W przypad

 • Page 192 and 193:

  Obraz w wizjerze nie jest wyraźny.

 • Page 194 and 195:

  Wartość przysłony i/lub czas otw

 • Page 196 and 197:

  196 W trakcie fotografowania lub fi

 • Page 198 and 199:

  Drukowanie Nie można drukować zdj

 • Page 200 and 201:

  Miga pięć słupków skali SteadyS

 • Page 202 and 203:

  Przetwarza... • Kiedy redukcja sz

 • Page 204 and 205:

  Środki ostrożności Nie używać/

 • Page 206 and 207:

  • Ten aparat nie jest ani odporny

 • Page 208 and 209:

  GPS (tylko model SLT- A55V) Ten sys

 • Page 210 and 211:

  Nagrania trójwymiarowe Uwagi dotyc

 • Page 212 and 213:

  Indeks Indeks Cyfry 3D.............

 • Page 214 and 215:

  Ostrość powiększenia ...........

 • Page 216 and 217:

  Uwagi dotyczące licencji W zestawi

 • Page 218:

  218