Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

• Gdy tryb ekspozycji

• Gdy tryb ekspozycji ustawiono na P, A, S, M, nie można wybrać opcji [Lampa błys. wył.] lub [Auto błysk]. Jeżeli lampa błyskowa nie będzie używana, należy ją opuścić. • W przypadku korzystania z lampy błyskowej i mikrofonu stereo lub podobnego urządzenia zamocowanego do stopki akcesoriów z automatyczną blokadą, lampa błyskowa może nie wysunąć się na odpowiednią wysokość i w narożnikach zarejestrowanych zdjęć mogą pojawić się cienie. Zdjąć urządzenie zamocowane do stopki akcesoriów z automatyczną blokadą. Zakres błysku Zasięg wbudowanej lampy błyskowej zależy od czułości ISO i wartości przysłony. Informacje na ten temat zawiera poniższa tabela. Przysłona F2.8 F4.0 F5.6 Ustawienie ISO Wspomaganie AF • Wspomaganie AF nie działa, gdy [Tryb autofokusa] jest ustawiony na (Ciągły autofokus) lub gdy obiekt jest w ruchu w trybie (Autom. autofokus). (Zostanie podświetlony wskaźnik lub .) • Wspomaganie AF może nie być włączane dla obiektywów o ogniskowych 300 mm i dłuższych. • Jeżeli podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa z podświetleniem autofokusa (oddzielnie w sprzedaży), wykorzystywane będzie wspomaganie AF zewnętrznej lampy błyskowej. • Wspomaganie AF nie działa przy opcji [Zdjęcie z uśmiechem] ustawionej na [WŁ.]. Wyłączanie wspomagania AF Przycisk MENU t 2 t [Wspomaganie AF] t [WYŁ.] Aby użyć funkcji redukcji czerwonych oczu Funkcja redukcji czerwonych oczu redukuje zjawisko czerwonych oczu przez wyzwolenie kilku słabych błysków wstępnych przed zrobieniem zdjęcia z użyciem lampy błyskowej. Przycisk MENU t 1 t [Red.czerw.oczu] t [WŁ.] 102 100 1 – 3,6 m 1 – 2,5 m 1 – 1,8 m 200 1 – 5,1 m 1 – 3,5 m 1 – 2,5 m 400 1,4 – 7,1 m 1 – 5 m 1 – 3,6 m 800 2 – 10 m 1,4 – 7,1 m 1 – 5,1 m

Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową W przypadku lampy błyskowej z funkcją bezprzewodowego fotografowania (oddzielnie w sprzedaży) można robić zdjęcia z lampą błyskową bez przewodu, nawet gdy lampa nie jest podłączona do aparatu. Zmieniając ustawienie lampy błyskowej, można zwiększać wrażenie przestrzenności, uwypuklając kontrast jasnych i ciemnych fragmentów obiektu. Faktyczne wskazówki dotyczące fotografowania można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej. 1 Przymocować bezprzewodową lampę błyskową do stopki akcesoriów z automatyczną blokadą i włączyć zarówno aparat, jak i lampę błyskową. 2 Przycisk Fn t (Tryb błysku) t (Bezprzewodowy) 3 Zdjąć bezprzewodową lampę błyskową ze stopki akcesoriów z automatyczną blokadą i podnieść wbudowaną lampę błyskową. • Aby wyzwolić błysk próbny, naciśnij przycisk AEL. Uwagi • Aparat nie może przeprowadzić kontroli współczynnika światła lampy bezprzewodowej. • Po zakończeniu fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyłączyć tryb bezprzewodowej lampy błyskowej. Jeżeli wbudowana lampa błyskowa jest używana, gdy tryb bezprzewodowej lampy błyskowej pozostaje włączony, spowoduje to niewłaściwe oświetlenie lampą. • W przypadku gdy inny fotograf używa w pobliżu bezprzewodowej lampy błyskowej i światło jego wbudowanej lampy powoduje błysk lampy użytkownika, należy zmienić kanał zewnętrznej lampy błyskowej. Informacje o zmianie kanału zewnętrznej lampy błyskowej – patrz instrukcja obsługi lampy. Używanie funkcji fotografowania Konfiguracja przycisku AEL Jeżeli używana jest bezprzewodowa lampa błyskowa, wskazane jest ustawienie opcji [Przycisk AEL] na [Blokada AEL] w menu Ustawień własnych (str. 160). 103