Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Ustawianie jasności

Ustawianie jasności obrazu (Ekspozycja, Korekcja błysku, Pomiar) Fotografowanie przy ustalonej jasności (Blokada AE) Przy fotografowaniu w pełnym słońcu lub przez okno ekspozycja może zostać wybrana nieprawidłowo z powodu dużej różnicy w oświetleniu obiektu i tła. W takich przypadkach należy dokonać pomiaru oświetlenia w miejscu, gdzie obiekt jest wystarczająco jasny i zablokować ekspozycję przed zrobieniem zdjęcia. Aby zmniejszyć jasność obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest jaśniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego obrazu. Aby zwiększyć jasność obiektu należy skierować aparat na fragment, który jest ciemniejszy niż obiekt i użyć pomiaru światła do zablokowania ekspozycji dla całego obrazu. W tej części opisano sposób fotografowania rozjaśnionego obiektu przy użyciu trybu (Punktowy). Punkt, w którym blokowana jest ekspozycja. 1 Przycisk Fn t (Tryb pomiaru) t (Punktowy) 2 Ustawić ostrość na element, na którym ma być zablokowana ekspozycja. Ekspozycja jest ustawiana po nastawieniu ostrości. 104

3 Nacisnąć przycisk AEL, aby zablokować ekspozycję. Zostanie wyświetlony wskaźnik (symbol blokady AE). Przycisk AEL 4 Naciskając przycisk AEL, ustawić ostrość na obiekt i zrobić jego zdjęcie. • Jeżeli dalsze fotografowanie ma się odbywać przy tej samej wartości ekspozycji, należy po zrobieniu zdjęcia nacisnąć i przytrzymać przycisk AEL. Nastawienie zostanie anulowane po zwolnieniu przycisku. Używanie kompensacji jasności dla całego obrazu (Kompensacja ekspozycji) W trybach ekspozycji innych niż M ekspozycja jest dobierana automatycznie (Ekspozycja automatyczna). Na podstawie ekspozycji ustalonej automatycznie można dokonać kompensacji ekspozycji, przesuwając ją zgodnie z preferencjami w kierunku symbolu + lub –. Cały obraz można rozjaśnić, przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu +. Cały obraz można przyciemnić, przesuwając ekspozycję w kierunku symbolu –. Używanie funkcji fotografowania Skorygować w kierunku – Ekspozycja podstawowa Skorygować w kierunku + 105