Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

1 Nacisnąć przycisk .

1 Nacisnąć przycisk . Przycisk 2 Ustawić ekspozycję za pomocą pokrętła regulacyjnego. W stronę + (powyżej): rozjaśnia obraz. W stronę – (poniżej): przyciemnia obraz. Ekspozycja standardowa 3 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Techniki fotografowania • Ustawić poziom kompensacji przez sprawdzenie zapisanego zdjęcia. • Za pomocą funkcji bracketingu można wykonać wiele zdjęć z ekspozycją przesuniętą w kierunku strony + lub – (str. 125). Uwaga • Tej opcji nie można ustawić, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny. Aby wykonać zdjęcie, kontrolując ekran za pomocą histogramu Histogram to sposób prezentacji rozkładu luminancji informujący o tym, ile pikseli o określonej jasności znajduje się na danym zdjęciu. Liczba pikseli Ciemny Jasny 106

Przycisk MENU t 2 t [Histogram] t [WŁ.] • Po kilkakrotnym naciśnięciu przycisku DISP na przycisku sterującym, zamiast Ekranu graficznego zostanie wyświetlony histogram. Kompensacja ekspozycji odpowiednio zmieni histogram. Na rysunku po prawej stronie podano przykład. Fotografowanie z kompensacją ekspozycji przesuniętą w stronę wartości dodatnich powoduje rozjaśnienie całego obrazu i przesunięcie całego histogramu w stronę jaśniejszą (prawą). Jeśli kompensacja ekspozycji jest stosowana po stronie ujemnej, histogram przesunie się na drugą stronę. Oba końce histogramu pokazują elementy najjaśniejsze lub najciemniejsze. Ich przywrócenie będzie możliwe w późniejszym czasie na komputerze. Należy dostosować ekspozycję i ponownie zrobić zdjęcie. Uwagi • Histogram nie wskazuje ostatecznie zarejestrowanego obrazu. Prezentuje on jedynie stan obrazu, którego podgląd jest aktualnie wyświetlany na wyświetlaczu. Wygląd histogramu zależy od ustawień przysłony itp. • Wygląd histogramu może się także różnić między momentem wykonywania zdjęcia a rejestrowaniem w następujących sytuacjach: – Podczas korzystania z lampy błyskowej. – W przypadku, gdy obiekt ma niską intensywność, na przykład w nocy. Używanie funkcji fotografowania 107