Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wybór metody pomiaru

Wybór metody pomiaru jasności obiektu (Pomiar światła) Przycisk Fn t ustawienia (Tryb pomiaru) t Wybór właściwego (Wielopunktowy) W tym trybie obszar całkowity jest dzielony na wiele podobszarów, a odpowiednia ekspozycja dla całego ekranu jest obliczana na podstawie pomiaru oświetlenia w każdym z tych podobszarów. (Centraln. ważony) (Punktowy) Techniki fotografowania Podkreślając środkowy obszar ekranu, tryb ten mierzy przeciętną jasność całego ekranu. W tym trybie pomiar światła wykonywany jest tylko w kołowej strefie pomiaru punktowego w środku obszaru. • W przypadku zwykłych zdjęć należy korzystać z trybu pomiaru [Wielopunktowy]. • Gdy w obszarze AF znajduje się silnie kontrastowy obiekt, należy zmierzyć oświetlenie fotografowanego obiektu przy optymalnej ekspozycji, używając funkcji pomiaru punktowego, i skorzystać z funkcji fotografowania z blokadą AE (str. 104). Uwaga • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, opcja [Tryb pomiaru] jest na stałe ustawiona na [Wielopunktowy] i nie można wybrać innych trybów. 110

Ustawienie ISO Czułość na światło jest wyrażona liczbą ISO (zalecany wskaźnik ekspozycji). Im większa liczba, tym większa czułość. 1 Nacisnąć ISO na przycisku sterującym, aby wyświetlić ekran ISO. 2 Wybrać odpowiednie ustawienie korzystając z sekcji v/V przycisku sterującego. • Im większa liczba, tym wyższy poziom szumów. • W przypadku wyboru funkcji [Wieloklatk. red. sz.], odpowiednią wartość należy wybrać korzystając z sekcji b/B. Uwagi • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama lub Wybór sceny, czułość ISO jest na stałe ustawiona na AUTO i nie można wybrać innych liczb ISO. • Po ustawieniu trybu ekspozycji P/A/S i czułości ISO [AUTO], ustawienie ISO jest automatycznie dobierane z przedziału ISO 100 i ISO 1600. • Ustawienie [AUTO] nie jest dostępne w trybie ekspozycji M. Po zmianie trybu nagrywania na M przy ustawieniu [AUTO] czułość jest ustawiana na [100]. Czułość ISO należy ustawić odpowiednio do warunków fotografowania. Wieloklatkowa redukcja szumów (Wieloklatk. red. sz.) Aparat automatycznie wykonuje szereg zdjęć seryjnych, nakłada je, redukuje szumy i rejestruje jedno zdjęcie. W trybie Wieloklatkowej redukcji szumów można wybierać większe liczby ISO niż maksymalna czułość ISO. Rejestrowane jest jedno zdjęcie wynikowe. Używanie funkcji fotografowania Uwagi • Nacisnąć i przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia serii zdjęć. • Z funkcji tej nie można korzystać przy ustawieniu opcji [Zdj.: Jakość] na [RAW] lub [RAW & JPEG]. • Nie można korzystać z lampy błyskowej, optymalizatora D-Range i z funkcji [Auto HDR]. 111