Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Automatyczna kompensacja

Automatyczna kompensacja jasności i kontrastu (D-Range) Przycisk D-RANGE t Wybór właściwego ustawienia Przycisk D-RANGE (WYŁ.) (Optym.D- Range) (Auto HDR) Funkcje DRO/Auto HDR nie będą używane. Przez podział obrazu na małe obszary aparat analizuje kontrast świateł i cieni między obiektem i tłem, tworząc obraz o optymalnej jasności i gradacji. Wykonywane są trzy zdjęcia przy różnych ekspozycjach, po czym na prawidłowo doświetlone zdjęcie nakładany jest jasny obszar niedoświetlonego zdjęcia i ciemny obszar prześwietlonego zdjęcia, dzięki czemu powstaje obraz z bogatą gradacją. Rejestrowane są dwa zdjęcia: zdjęcie z właściwą ekspozycją i zdjęcie uzyskane w wyniku nałożenia obrazów. Korekcja jasności obrazu (Optymalizator D-Range) 1 Przycisk D-RANGE t (Optym.D-Range) 2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego. (Automatyczne) (Poziom)* 112 Automatyczna korekta jasności. Przeprowadzana jest optymalizacja zarejestrowanego zdjęcia w każdym obszarze obrazu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem Lv1 (mała) a ustawieniem Lv5 (duża).

* Wyświetlana wartość Lv_ ze wskaźnikiem to aktualnie wybrany skok parametru. Uwagi • Po ustawieniu programu [Zachód słońca], [Nocny widok], [Nocny portret] lub [Z ręki o zmierzchu] w trybie Wybór sceny, ustawienie to ma zawsze wartość [WYŁ.]. W przypadku dowolnego innego programu trybu Wybór sceny ustawienie to ma zawsze wartość [Automatyczne]. • Podczas fotografowania z funkcją optymalizatora D-Range na zdjęciu mogą być widoczne szumy. Po sprawdzeniu zarejestrowanego zdjęcia należy wybrać właściwy poziom, szczególnie gdy efekt ma być wzmocniony. Automatyczna kompensacja z bogatą gradacją (Auto High Dynamic Range) 1 Przycisk D-RANGE t (Auto HDR) 2 Wybrać optymalny poziom korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego. (Różn. ekspoz. aut.) (Exposure Difference Level)* Automatyczna korekta różnicy ekspozycji. Ustawianie różnicy ekspozycji w oparciu o kontrast obiektu. Należy wybrać optymalny poziom pomiędzy ustawieniem 1,0Ev (mała) a ustawieniem 6,0Ev (duża). Przykład: Po wybraniu ustawienia 2,0Ev nałożone zostaną trzy zdjęcia: zdjęcie z ekspozycją –1,0Ev, zdjęcie z właściwą ekspozycją i zdjęcie z ekspozycją +1,0Ev. Używanie funkcji fotografowania * Wyświetlana wartość _Ev ze wskaźnikiem to aktualnie wybrany skok parametru. Technika fotografowania • Ze względu na fakt, że migawka jest wyzwalana trzykrotnie przy każdym zdjęciu, należy przestrzegać następujących zasad: – Używać tej funkcji, gdy obiekt nie porusza się i nie miga. – Nie zmieniać kompozycji ujęcia. 113