Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Regulacja tonacji

Regulacja tonacji kolorów (Balans bieli) Tonacja kolorów zmienia się w zależności od charakterystyki źródła światła. W poniższej tabeli pokazano, w jaki sposób tonacja kolorów zmienia się przy różnych źródłach światła w porównaniu z obiektem, który jest biały w świetle słonecznym. Pogoda/ oświetlenie Światło dzienne Pochmurnie Świetlówki Żarówki Charakterystyka światła Białe Sinawe O zielonym odcieniu Czerwonawe Balans bieli służy do ustawienia tonacji kolorów w taki sposób, jak widzi ją człowiek. Tej funkcji należy używać, gdy tonacja kolorów jest różna od oczekiwanej lub kiedy ma być zmieniona w celu zmiany wyrazu zdjęcia. Uwagi • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny, opcja [Balans bieli] jest na stałe ustawiona na [Autom.bal.bieli] i nie można wybrać innych trybów. • Jeżeli jedynym źródłem światła jest lampa rtęciowa lub sodowa, uzyskanie przez aparat prawidłowego balansu bieli nie jest możliwe z powodu charakterystyki źródła światła. W takich przypadkach należy użyć lampy błyskowej. 118

Ustawianie balansu bieli zgodnie z określonym źródłem światła (Automatyczny/Zdefiniowany balans bieli) WB na przycisku sterującym t Wybór właściwego ustawienia • Jeżeli nie wybrano funkcji [AWB], tonację kolorów można precyzyjnie ustawić, używając przycisków b/B. Zmiana ustawienia w kierunku + powoduje, że zdjęcie będzie czerwonawe, a zmiana w kierunku – powoduje, że zdjęcie będzie sinawe. AWB (Autom.bal.bieli) (Światło dzienne) (W cieniu) (Pochmurnie) (Żarówka) (Świetlówki) (Lampa błysk.) Aparat automatycznie wykrywa źródło światła i ustawia tonację kolorów. Jeżeli zostanie wybrana opcja dopasowania do określonego źródła światła, tonacja kolorów jest dostosowywana do źródła światła (zdefiniowany balans bieli). Używanie funkcji fotografowania Techniki fotografowania • Jeżeli nie można uzyskać żądanego koloru przy wybranej opcji, należy użyć funkcji bracketingu balansu bieli (str. 127). • Po wybraniu opcji [5500K] (Temp.barw.) lub [0] (Filtr kolorowy) można ustawić żądaną wartość (poniżej). • Po wybraniu opcji [Niestandard.] można zapisać własne ustawienie (str. 120). 119