Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Ustawianie temperatury

Ustawianie temperatury barwowej i efektu filtra (Temperatura barwowa/Filtr kolorowy) WB na przycisku sterującym t [5500K] (Temp.barw.) lub [0] (Filtr kolorowy) • Aby ustawić temperaturę barwową, wybierz wartość, używając przycisków b/B. • Aby ustawić filtr kolorowy, wybierz kierunek kompensacji, używając przycisków b/B. Uwaga • Ponieważ mierniki koloru są przeznaczone dla aparatów na filmy, wartości różnią się dla świetlówek/lamp sodowych/lamp rtęciowych. Zalecane jest ustawienie własnego balansu bieli i wykonanie zdjęcia próbnego. 5500K* 1 (Temp.barw.) Ustawianie balansu bieli za pomocą temperatury barwowej. Im liczba jest większa, tym obraz jest bardziej czerwony i im liczba jest mniejsza, tym obraz jest bardziej siny. 0* 2 (Filtr kolorowy) Pozwala uzyskać efekt fotograficznych filtrów CC (Color Compensation). Wykorzystując ustawioną temperaturę barwową jako standard, barwę można skorygować w kierunku G (Green) lub M (Magenta). *1 Wartością jest aktualnie wybrana wartość temperatury barwowej. *2 Wartością jest aktualnie wybrana wartość filtru kolorowego. Zapisywanie tonacji kolorów (Własny balans bieli) Dla scenerii, w której światło zastane pochodzi z różnych źródeł, zalecane jest użycie własnego balansu bieli, aby dokładnie odtworzyć biel. 120

1 WB na przycisku sterującym t (Niestandard.) 2 Zaznaczyć [ SET] korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. 3 Trzymać aparat w taki sposób, aby biały obszar całkowicie wypełnił znajdujący się w środku obszar AF, a następnie nacisnąć spust migawki. Migawka kliknie i zostaną wyświetlone skalibrowane wartości (Temperatura barwowa i Filtr kolorowy). 4 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Na monitorze ponownie zostaną wyświetlone informacje dotyczące zapisywania, a zapamiętany własny balans bieli zostanie zachowany. • Własne ustawienie balansu bieli zarejestrowane podczas tej operacji będzie obowiązywać, aż do momentu zapisania nowego ustawienia. Uwaga • Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że wartość przekracza oczekiwany zakres. (Kiedy lampa błyskowa jest używana wobec blisko znajdującego się obiektu lub gdy w polu znajduje się obiekt o żywych kolorach.) Jeśli ta wartość zostanie zarejestrowana, przy wyświetleniu informacji o nagrywaniu wskaźnik zmieni kolor na żółty. Można wykonać zdjęcie, ale zalecane jest ponowne nastawienie balansu bieli, aby uzyskać bardziej prawidłową wartość balansu bieli. Używanie funkcji fotografowania 121