Views
1 month ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

1 na przycisku

1 na przycisku sterującym t (Zdj.seryjne) t Wybór właściwej szybkości 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. • Po naciśnięciu i przytrzymaniu spustu migawki nagrywanie jest kontynuowane. Maksymalna liczba zdjęć, które można wykonać w sposób ciągły Dopuszczalna liczba zdjęć wykonywanych seryjnie posiada górną granicę. W trybie AE z priorytetem zdjęć seryjnych SLT-A55/A55V SLT-A33 Wysoka 28 zdjęć 14 zdjęć Standard 28 zdjęć 16 zdjęć RAW & JPEG 19 zdjęć 7 zdjęć RAW 19 zdjęć 7 zdjęć Technika fotografowania • Aby uruchomić szybsze zdjęcia seryjne, należy ustawić tryb ekspozycji AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych (str. 71). Uwagi • Po wybraniu opcji zostanie wyświetlony obraz zarejestrowany pomiędzy klatkami. • Zdjęć seryjnych nie można wykonywać w innych trybach Wybór sceny niż [Sporty]. • Gdy funkcja [Wykrywanie twarzy] jest ustawiona na [WŁ.], szybkość wykonywania zdjęć seryjnych może być mniejsza. 124

Używanie samowyzwalacza Użycie 10-sekundowego samowyzwalacza jest wygodne, gdy fotografujący ma być na zdjęciu, a wyzwalacz 2-sekundowy pomaga zredukować drgania aparatu. 1 na przycisku sterującym t (Samowyzwalacz) t Wybór właściwego ustawienia • Liczba wyświetlana po symbolu oznacza aktualnie wybraną liczbę sekund. 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. • Uaktywnienie samowyzwalacza jest sygnalizowane dźwiękiem i lampką samowyzwalacza. Na krótko przed wykonaniem zdjęcia częstotliwość migania lampki i sygnału dźwiękowego wzrasta. Aby anulować samowyzwalacz Nacisnąć na przycisku sterującym. Fotografowanie obrazów z przesunięciem ekspozycji (Bracketing ekspozycji) Używanie funkcji fotografowania Ekspozycja podstawowa Kierunek – Kierunek + Fotografowanie z bracketingiem umożliwia wykonanie kilku zdjęć, każde z innym poziomem ekspozycji. Wystarczy określić odchylenie od ekspozycji podstawowej (skok parametru) i aparat wykona trzy zdjęcia, automatycznie przesuwając ekspozycję. Nacisnąć i 125