Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

przytrzymać spust

przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji fotografowania. Gdy uruchamiana jest lampa błyskowa, można skorzystać z funkcji bracketingu błysku, która zmienia natężenie błysku. Wymagane jest naciśnięcie spustu migawki przy każdym zdjęciu. 1 na przycisku sterującym t (Bracket: Seryjne) t Wybór właściwego kroku bracketingu 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. Ekspozycja bazowa jest nastawiona dla pierwszej klatki bracketingu. • Nacisnąć i przytrzymać spust migawki do momentu zakończenia operacji rejestrowania zdjęć. W przypadku bracketingu błysku spust migawki należy nacisnąć trzykrotnie. Uwagi • Jeżeli pokrętło trybu pracy jest ustawione na M, ekspozycja jest zmieniana przez zmianę czasu otwarcia migawki. • Po ustawieniu ekspozycji jest ona zmieniana na podstawie skompensowanej wartości. • Z bracketingu nie można korzystać, gdy tryb ekspozycji jest ustawiony na AUTO, AUTO+, Rozległa panorama lub Wybór sceny. Skala EV dla bracketingu Monitor LCD/Wizjer Bracketing światła zastanego* Skoki 0,3, trzy klatki Kompensacja ekspozycji 0 Bracketing błysku Skoki 0,7, trzy klatki Korekcja błysku –1,0 Monitor LCD (Gdy funkcja [Wyświetl. dane nagr.] jest ustawiona na [Wizjer]) 126 Pokazany w górnym rzędzie. Pokazany w dolnym rzędzie.

* Światło zastane: Każde światło oprócz światła lampy błyskowej, które oświetla scenerię przez dłuższy czas, na przykład światło naturalne, światło żarówki lub świetlówki. • W przypadku bracketingu, na skali EV wyświetlana jest ta sama liczba indeksów, co liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć. • W momencie rozpoczęcia fotografowania z użyciem bracketingu indeksy wskazujące już zarejestrowane zdjęcia zaczynają kolejno znikać. Fotografowanie z przesunięciem balansu bieli (Bracketing balansu bieli) Na podstawie wybranego balansu bieli i temperatury barwowej/filtra kolorowego rejestrowane są trzy zdjęcia przy przesuniętym balansie bieli. 1 na przycisku sterującym t (Brack.bal.bieli) t Wybór właściwego ustawienia • Wybór ustawienia Lo powoduje przesunięcie balansu bieli o 10 miredów*, a wybór ustawienia Hi powoduje przesunięcie o 20 miredów. Używanie funkcji fotografowania 2 Ustawić ostrość i zrobić zdjęcie obiektu. * Mired: jednostka wskazująca jakość konwersji koloru w filtrach równoważących temperaturę barwową. Fotografowanie z poziomu pilota bezprzewodowego Istnieje możliwość fotografowania z wykorzystaniem przycisków SHUTTER i 2SEC (wyzwolenie migawki z dwusekundowym opóźnieniem) na pilocie bezprzewodowym RMT-DSLR1 (oddzielnie 127