Views
9 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

w sprzedaży).

w sprzedaży). Informacje na ten temat można znaleźć również w instrukcji obsługi pilota bezprzewodowego. 1 na przycisku sterującym t (Pilot) 2 Ustawić ostrość na obiekcie, skierować nadajnik pilota bezprzewodowego w stronę czujnika zdalnego sterowania i wykonać zdjęcie. 128

Korzystanie z funkcji przeglądania Odtwarzanie obrazów Na monitorze LCD jest wyświetlany ostatnio nagrany obraz. 1 Nacisnąć przycisk . Przycisk 2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku sterującego. Aby powrócić do trybu nagrywania Należy ponownie nacisnąć przycisk . Aby przełączać wyświetlanie danych nagrania Nacisnąć DISP na przycisku sterującym. Każdorazowe naciśnięcie DISP na przycisku sterującym powoduje zmianę informacji wyświetlanych na ekranie zgodnie z poniższym schematem. Z danymi nagrania Wyświetlanie histogramu Wybór folderu do odtworzenia Bez danych nagrania Korzystanie z funkcji przeglądania Przycisk MENU t właściwego katalogu 2 t [Wybierz katalog] t Wybór Aby wybrać orientację przy odtwarzaniu obrazu nagranego w pozycji portretowej 129