Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przycisk MENU t 2 t

Przycisk MENU t 2 t [Wyświetl.odtw.] t Wybór właściwego ustawienia Uwaga • Kiedy obraz jest odtwarzany w telewizorze lub komputerze, zostanie on wyświetlony w pozycji portretu, nawet jeśli wybrano [Ręczny obrót]. Przewijanie zdjęć panoramicznych Zaznaczyć zdjęcie panoramiczne, a następnie nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Ponowne naciśnięcie tego przycisku wstrzymuje odtwarzanie. Trójwymiarowych zdjęć rozległej panoramy nie można przewijać. Funkcja przewijania nie jest dostępna w przypadku zdjęć zarejestrowanych przy opcji [Pan. 3D: rozm. obr.] ustawionej na [16:9]. Odtwarzanie filmów 1 Przycisk MENU t 1 t [Wybierz zdjęcie/film] t [Film] 2 Korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego zaznaczyć właściwy film, po czym nacisnąć jego część środkową przycisku sterującego. Podczas odtwarzania filmów Wstrzymanie/wznowienie odtwarzania Przewijanie do przodu Przewijanie do tyłu Odtwarzanie w przód w zwolnionym tempie Odtwarzanie w tył w zwolnionym tempie Regulacja poziomu głośności Wyświetlanie informacji Obsługa przycisku sterującego/ pokrętła regulacyjnego z B b W trakcie pauzy obrócić pokrętło regulacyjne w prawo. W trakcie pauzy obrócić pokrętło regulacyjne w lewo. V t v/V v 130

Regulacja głośności Przycisk MENU t 2 t [Nastaw. głośności] t Wybór odpowiedniej wartości Wybór daty filmów do odtworzenia Filmy są zapamiętywane według dat. Przycisk MENU t właściwej daty 2 t [Wybierz datę] t Wybór Uwaga • Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem filmów zarejestrowanych na innych urządzeniach z poziomu opisywanego aparatu. Obracanie obrazu 1 Wyświetlić obraz, który ma być obrócony, po czym nacisnąć przycisk . Aby powrócić do normalnego ekranu odtwarzania Nacisnąć przycisk . Przycisk 2 Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Obraz zostanie obrócony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby wykonać kolejny obrót, należy powtórzyć krok 2. • Po obróceniu obrazu będzie on odtwarzany w obróconej pozycji, nawet jeśli zostanie wyłączone zasilanie. Korzystanie z funkcji przeglądania Uwagi • Filmów nie można obracać. • Po skopiowaniu obróconych obrazów do komputera można je prawidłowo wyświetlić, używając programu „PMB” znajdującego się na dysku CD-ROM (w zestawie). W zależności od użytego oprogramowania, automatyczne obrócenie obrazów może być niemożliwe. 131