Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Powiększanie obrazów

Powiększanie obrazów Zdjęcie można powiększyć, aby je dokładniej obejrzeć. Jest to wygodny sposób sprawdzenia ostrości nagranego obrazu. 1 Wyświetlić obraz, który ma być powiększony, a następnie nacisnąć przycisk . 2 Powiększyć lub pomniejszyć obraz, używając przycisku lub przycisku . • Obracanie pokrętła regulacyjnego powoduje przełączanie obrazów przy zachowaniu powiększenia. Po zrobieniu kilku zdjęć w tej samej kompozycji można porównać warunki ustawienia ostrości. Przycisk Przycisk 3 Wybrać fragment, który ma być powiększony, używając sekcji v/V/b/B przycisku sterującego. Aby anulować odtwarzanie powiększone Należy nacisnąć przycisk , aby przywrócony został normalny rozmiar obrazu. Zakres skalowania Zakres skalowania jest następujący: Rozmiar obrazu Zakres skalowania SLT-A55/A55V SLT-A33 L ok. ×1,1 – ×11,8 ok. ×1,1 – ×11,8 M ok. ×1,1 – ×8,8 ok. ×1,1 – ×8,0 S ok. ×1,1 – ×6,0 ok. ×1,1 – ×5,5 132

Przełączanie do wyświetlania listy obrazów Przycisk MENU t 1 t [Indeks obrazów] t Wybór odpowiedniej liczby zdjęć wyświetlanych na jednej stronie • Można również wyświetlić listę zdjęć korzystając z przycisku . Aby powrócić do pojedynczego obrazu Po wybraniu właściwego zdjęcia nacisnąć środkową część przycisku sterującego. Powrót do ekranu indeksu filmów Aby wyświetlić filmy na ekranie indeksu obrazów, należy na karcie zaznaczyć (film), używając sekcji b/B przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Karta przełączania zdjęć/filmów Automatyczne odtwarzanie obrazów (Pokaz zdjęć) Przycisk MENU t 1 t [Pokaz zdjęć] t [Enter] Odtwarza kolejno nagrane obrazy (Pokaz zdjęć). Pokaz zdjęć zatrzymuje się automatycznie po odtworzeniu wszystkich zdjęć. • Poprzedni/następny obraz można wyświetlić korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego. • Nie można wstrzymać pokazu slajdów. Korzystanie z funkcji przeglądania Aby zakończyć pokaz zdjęć w czasie jego trwania Nacisnąć środkową część przycisku sterującego. 133