Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wskaźnik Objaśnienie

Wskaźnik Objaśnienie AWB +1 5500K M1 Balans bieli (auto, zdefiniowany, temperatura barwowa, filtr kolorowy, własny) (118) Optymalizator D- Range (112)/Auto HDR/Sygnalizacja zdjęcia w trybie Auto HDR (113) 2010 1 1 Data nagrania 10:37AM 3/7 Numer pliku/całkowita liczba obrazów * Występujące na zdjęciu obszary o wysokiej lub niskiej tonacji będą migały na ekranie histogramu (ostrzeżenie o granicy luminancji). 138

Ochrona obrazów (Chroń) Istnieje możliwość włączenia ochrony obrazów przed przypadkowym skasowaniem. Ochrona wybranych obrazów/anulowanie ochrony wybranych obrazów 1 Przycisk MENU t 1 t [Chroń] t [Wiele obrazów] 2 Wybrać obraz, który ma być chroniony, używając sekcji b/B przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Na wybranym obrazie pojawi się symbol -. • Aby anulować wybór, należy ponownie nacisnąć środek przycisku. 3 Aby zabezpieczyć inne obrazy, powtórzyć krok 2. 4 Nacisnąć przycisk MENU. - 5 Zaznaczyć [Enter] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Korzystanie z funkcji przeglądania Anulowanie ochrony wszystkich zdjęć lub filmów Można anulować ochronę wszystkich zdjęć w aktualnie zaznaczonym folderze lub wszystkich filmów z tą samą datą. Przycisk MENU t 1 t [Chroń] t [Anuluj wsz. zdj.] lub [Anuluj wsz. filmy] 139