Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Kasowanie obrazów

Kasowanie obrazów (Kasuj) Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Przed usunięciem upewnić się, czy na pewno dane zdjęcie nie jest potrzebne. Uwaga • Nie można skasować obrazów chronionych. Kasowanie obrazu aktualnie wyświetlanego 1 Wyświetlić obraz, który ma być skasowany i nacisnąć przycisk . Przycisk 2 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Kasowanie zaznaczonych obrazów 1 Przycisk MENU t 1 t [Kasuj] t [Wiele obrazów] 2 Zaznaczyć obrazy, które mają zostać usunięte, używając przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Na wybranym obrazie pojawi się symbol . Całkowita liczba 3 Aby skasować inne obrazy, powtórzyć krok 2. 140

4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Kasowanie wszystkich obrazów w danym katalogu Usuwanie wszystkich zdjęć w folderze. Ta opcja pojawia się tylko w trybie odtwarzania zdjęć. 1 Przycisk MENU t 1 t [Kasuj] t [Wszyst. w kat.] 2 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Usuwanie wszystkich filmów z danego dnia Usuwanie wszystkich filmów z danego dnia. Ta opcja pojawia się tylko w trybie odtwarzania filmów. 1 Przycisk MENU t 1 t [Kasuj] t [Wszyst. z dnia] 2 Zaznaczyć [Kasuj] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Korzystanie z funkcji przeglądania 141