Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przeglądanie obrazów

Przeglądanie obrazów na ekranie telewizora Do wyświetlania na ekranie telewizora zdjęć zarejestrowanych przy użyciu aparatu potrzebny jest kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) oraz odbiornik telewizyjny HD wyposażony w gniazdo HDMI. 1 Przed podłączeniem aparatu do telewizora należy wyłączyć aparat i telewizor. 1 Do gniazda HDMI Kabel HDMI (oddzielnie w sprzedaży) 2 Do gniazda HDMI 2 Włączyć telewizor i wybrać sygnał wejściowy. • Zobacz również instrukcję obsługi telewizora. 3 Włączyć aparat. Zdjęcia wykonane aparatem pojawią się na ekranie telewizora. Wybrać odpowiedni obraz korzystając z sekcji b/B przycisku sterującego. • Monitor LCD w aparacie pozostanie wyłączony. Przycisk sterujący Uwagi • Używać kabla HDMI z logo HDMI. 142

• Użyć mini-złącza HDMI na jednym końcu (dla aparatu) i złącza odpowiedniego do podłączenia do danego telewizora na drugim końcu. • Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo. • Nie podłączać złącza wyjściowego urządzenia do złącza HDMI na aparacie. Może to spowodować usterkę. Standard „PhotoTV HD” Ten aparat jest zgodny ze standardem „PhotoTV HD”. Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem PhotoTV HD za pośrednictwem kabla HDMI można wejść w nowy świat fotografii w zdumiewającej jakości Full HD. System „PhotoTV HD” umożliwia fotograficzne odtworzenie subtelnych faktur i kolorów z uwzględnieniem wszystkich szczegółów. „ Photo Map” - informacje (tylko model SLT-A55V) Opisywany aparat jest zgodny ze standardem „ Photo Map”. Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego obsługującego funkcję „ Photo Map” za pośrednictwem kabla USB, na mapie można wyświetlić miejsce zarejestrowania danego obrazu wraz z informacją o tym miejscu. Oglądanie obrazów trójwymiarowych na ekranie telewizora zgodnego z funkcją 3D Po podłączeniu aparatu do odbiornika telewizyjnego zgodnego z funkcją 3D za pośrednictwem kabla HDMI (oddzielnie w sprzedaży) można automatycznie odtwarzać obrazy trójwymiarowe zarejestrowane w trybie Rozległa panorama 3D. Szczegółowe informacje na temat obrazów trójwymiarowych można znaleźć na stronie 210. Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Korzystanie z funkcji przeglądania Przycisk MENU t 1 t [Oglądanie 3D] 143