Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Zmiana ustawień

Zmiana ustawień Ustawienie GPS (tylko model SLT- A55V) Po uzyskaniu przez aparat danych o położeniu za pośrednictwem wewnętrznej funkcji GPS informacje te są rejestrowane na zdjęciach lub filmach nagranych w danym miejscu. Zarejestrowane w danym miejscu obrazy można zaimportować do komputera wraz z danymi o położeniu, korzystając z dostarczonego oprogramowania „PMB”, aby następnie móc je przeglądać z pomocą mapy, na której zaznaczono miejsce wykonania nagrania. Szczegóły zawiera „PMB – pomoc”. Przycisk MENU t WYŁ. GPS] t [WŁ.] 146 1 t [Ustawienia GPS] t [WŁ./ Wskaźnik zmienia się wraz ze zmianą siły odbieranego sygnału GPS. Wskaźniki GPS Brak wskaźnika Stan odbioru sygnału GPS Przy ustawieniu opcji [WŁ./WYŁ. GPS] na [WYŁ.]. Aparat nie może zapisywać danych o położeniu. Z aparatu należy korzystać na otwartej przestrzeni. Trwa obliczanie danych o położeniu. Należy poczekać, aż będzie można zapisywać dane o położeniu. Zostaną zarejestrowane ostatnio uzyskane dane o położeniu. Aby rejestrowane dane o położeniu były prawidłowe, należy korzystać z aparatu na otwartej przestrzeni. Bieżące dane o położeniu można zapisywać. Występuje problem z funkcją GPS. Wyłączyć aparat i włączyć go ponownie. Odbieranie sygnału GPS • W pomieszczeniach lub w sąsiedztwie wysokich budynków prawidłowe przeprowadzenie triangulacji jest niemożliwe. Po wyniesieniu aparatu na otwartą przestrzeń należy go powtórnie włączyć. • Uzyskanie danych o położeniu może zajmować od kilku dziesiątych sekundy do kilku minut. Czas pozycjonowania można skrócić korzystając z danych pomocniczych systemu GPS.

Uwagi • Zaraz po włączeniu aparatu uzyskanie danych o położeniu może zajmować od kilku dziesiątych sekundy do kilku minut. Jeżeli nie można uzyskać faktycznych danych, wówczas zamiast bieżącej pozycji zostaną wykorzystane dane o położeniu uzyskane w trakcie poprzedniej operacji triangulacji. W przypadku dużej odległości od miejsca poprzedniego wyłączenia aparatu, dane o położeniu mogą być obarczono znacznym błędem. Aby zarejestrować prawidłowe dane, należy odczekać, aż aparat zacznie odbierać sygnały radiowe z satelitów GPS. • W trakcie startu i lądowania samolotu aparat powinien być wyłączony zgodnie z instrukcją personelu pokładowego. • Z systemu GPS należy korzystać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym miejscu lub w danej sytuacji. • Szczegółowe informacje na temat funkcji GPS można znaleźć na stronie 208. Skracanie czasu niezbędnego do uzyskania danych o położeniu przez system GPS (Dane pomocnicze GPS) Czas uzyskiwania danych o położeniu przez system GPS można skrócić przez pobranie danych pomocniczych GPS. Jeżeli aparat jest podłączony do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem „PMB”, dane pomocnicze GPS mogą zostać zaktualizowane automatycznie. Sprawdzanie stanu danych pomocniczych GPS Przycisk MENU t 1 t [Ustawienia GPS] t [Użyj dan. asysty GPS] Usuwanie danych pomocniczych GPS Przycisk MENU t dan. asysty GPS] 1 t [Ustawienia GPS] t [Us. Uwagi • Do aktualizacji danych wymagany jest komputer podłączony do Internetu. • Jeżeli termin ważności danych pomocniczych wygasł, wówczas nie można skrócić czasu oczekiwania na gotowość do zapisu danych o położeniu. Wskazane jest regularne aktualizowanie danych pomocniczych. Dane pomocnicze tracą ważność po upływie mniej więcej 30 dni. • Jeżeli nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona godzina różni się znacząco, wówczas nie można skrócić czasu oczekiwania na uzyskanie danych o położeniu z systemu GPS. • Usługa danych pomocniczych może nie działać z różnych powodów. 147 Zmiana ustawień