Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

(RAW) (RAW & JPEG)

(RAW) (RAW & JPEG) (Wysoka) (Standard) Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie kompresji RAW.) W tym formacie nie jest wykonywane żadne przetwarzanie cyfrowe zdjęć. Format ten wybiera się, aby dokonać obróbki obrazów na komputerze w celach profesjonalnych. • Rozmiar obrazu jest ustawiony na maksymalny. Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na wyświetlaczu. Format pliku: RAW (Rejestracja zdjęcia w formacie kompresji RAW.) + JPEG Obraz RAW i obraz JPEG są tworzone w tym samym czasie. Jest to wygodne, gdy potrzebne są dwa pliki obrazu, JPEG do oglądania, a RAW do edycji. • Jakość obrazu jest ustawiona na wartość [Wysoka], a jego rozmiar jest ustawiony na wartość [L]. Format pliku: JPEG Obraz zostaje skompresowany do formatu JPEG podczas nagrywania. Ze względu na fakt, że współczynnik kompresji w przypadku jakości (Standard) jest wyższy niż w przypadku jakości (Wysoka), rozmiar pliku w jakości jest mniejszy niż w jakości . Dzięki temu na jednej karcie pamięci można nagrać większą liczbę plików, ale jakość obrazu będzie gorsza. Uwagi • Tej opcji nie można wybrać po ustawieniu trybu ekspozycji Rozległa panorama. • Szczegółowe informacje o liczbie zdjęć, które można zrobić po zmianie jakości obrazu, można znaleźć na str 32. Obrazy RAW Do otwarcia obrazu RAW nagranego tym aparatem potrzebny jest program „Image Data Converter SR” znajdujący się na dysku CD-ROM (w zestawie). Za pomocą tego programu można otworzyć obraz RAW i poddać go konwersji do zwykłego formatu, takiego jak JPEG lub TIFF, a balans bieli, nasycenie kolorów, kontrast itp. można wyregulować. • Obrazu w formacie RAW nie można drukować przy użyciu drukarki obsługującej system druku DPOF. • Funkcji [Auto HDR] nie można ustawić w przypadku zdjęć w formacie RAW. 152

Ustawianie metody nagrywania na kartę pamięci Wybór metody przydzielania obrazom numerów plików Przycisk MENU t 1 t [Numer pliku] t Wybór właściwego ustawienia Seryjny Wyzeruj Aparat przydziela plikom kolejne numery. Numeracja plików zostaje wyzerowana dopiero po osiągnięciu liczby „9999”. W następujących przypadkach aparat zeruje numerację plików i zaczyna przydzielanie numerów począwszy od „0001”. Jeśli w katalogu nagrania jest jakiś plik, przydzielany jest numer o jeden większy od aktualnie najwyższego przypisanego numeru. – Po zmianie formatu katalogu. – Po skasowaniu wszystkich obrazów w katalogu. – Po zmianie karty pamięci. – Po sformatowaniu karty pamięci. Wybór formatu nazwy katalogu Zarejestrowane zdjęcia są zapisywane w automatycznie tworzonych folderach w folderze DCIM na karcie pamięci. Zmiana ustawień Przycisk MENU t 1 t [Nazwa katalogu] t Wybór właściwego ustawienia Forma standard Forma daty Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu + MSDCF. Przykład: 100MSDCF Format nazwy katalogu jest następujący: numer katalogu + R (ostatnia cyfra)/MM/DD. Przykład: 10000405 (Nazwa katalogu: 100, data: 2010/04/ 05) Uwaga • Folder z filmami ma zawsze format „numer folderu + ANV01”. 153