Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Tworzenie nowego

Tworzenie nowego katalogu Na karcie pamięci można utworzyć katalog do nagrywania obrazów. Zostaje utworzony nowy katalog o numerze o jeden wyższym niż najwyższy aktualnie używany numer i staje się on aktualnym katalogiem do nagrywania. Folder zdjęć i folder filmów tworzone są równocześnie. Przycisk MENU t 1 t [Nowy katalog] Uwagi • Po włożeniu do aparatu karty pamięci używanej w innym sprzęcie, w momencie przystąpienia do rejestrowania obrazów może automatycznie zostać utworzony nowy folder. • W jednym folderze można zapisać do 4 000 obrazów. Po przekroczeniu pojemności folderu automatycznie tworzony jest nowy folder. Wybór katalogu do nagrywania obrazów Kiedy wybrany jest katalog w formie standardowej i gdy są co najmniej dwa katalogi, można wybrać katalog do nagrywania obrazów. Przycisk MENU t 1 t [Wybierz kat. NAGR.] t Wybór właściwego katalogu Uwagi • Nie można wybrać katalogu przy wybranym ustawieniu [Forma daty]. • Nie można wybrać folderu dla filmów. Formatowanie karty pamięci Należy pamiętać, że formatowanie nieodwracalnie kasuje wszystkie dane zapisane na karcie pamięci, łącznie z obrazami chronionymi. Przycisk MENU t 1 t [Formatuj] t [Enter] Uwagi • Podczas formatowania świeci się lampka aktywności. Nie wyjmować karty pamięci, gdy lampka się świeci. 154

• Kartę pamięci należy formatować w aparacie. Jeżeli karta pamięci zostanie sformatowana na komputerze, jej użycie w aparacie może być niemożliwe, w zależności od wybranego rodzaju formatu. • Formatowanie może potrwać kilka minut, zależnie od używanej karty pamięci. Odzyskiwanie bazy danych obrazów W przypadku stwierdzenia niezgodności w pliku bazy danych obrazów spowodowanych obróbką filmów na komputerach itp., filmy na karcie pamięci nie będą odtwarzane w tej postaci. W takiej sytuacji w aparacie przeprowadzana jest procedura naprawy tego pliku. Przycisk MENU t [Enter] 1 t [Odz. bazę dan. obr.] t Uwaga • Należy używać naładowanego akumulatora. Niski poziom naładowania akumulatora w trakcie procedury naprawy grozi uszkodzeniem danych. Sprawdzanie wolnego miejsca na karcie pamięci Wyświetlanie pozostałego czasu nagrywania filmów oraz liczby zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci. Przycisk MENU t 1 t [Wyś. miej. na karcie] Włączanie funkcji przesyłania danych w przypadku karty Eye-Fi Włączanie lub wyłączanie funkcji przesyłania danych w przypadku użycia karty Eye-Fi (dostępnej w sprzedaży). Opcja ta pojawia się po włożeniu do aparatu karty Eye-Fi. Zmiana ustawień 155