Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Przycisk MENU t 2 t

Przycisk MENU t 2 t [Ustaw. przesyłania] t Wybór właściwego ustawienia Wskaźniki sygnalizujące stan połączenia Oczekiwanie. Nie zostaną wysłane żadne obrazy. Oczekiwanie na przekaz. Trwa łączenie. Trwa przekazywanie. Błąd Uwagi • Przed przystąpieniem do korzystania z karty Eye-Fi należy skonfigurować punkt dostępowy sieci LAN oraz miejsce nadania. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi. • Karty Eye-Fi są sprzedawane w USA, Kanadzie, Japonii i niektórych krajach UE (stan na marzec 2010 r.). • Więcej informacji można uzyskać po skontaktowaniu się bezpośrednio z jej producentem lub sprzedawcą. • Z kart Eye-Fi można korzystać wyłącznie w krajach/regionach, gdzie zostały zakupione. Kart Eye-Fi należy używać zgodnie z ustawodawstwem krajów/ regionów, gdzie zostały zakupione. • Karty Eye-Fi zaopatrzone są w funkcję bezprzewodowej sieci LAN. Kart Eye- Fi nie wolno wkładać do aparatu w miejscach, gdzie jest to zabronione, na przykład na pokładzie samolotu. Jeżeli w aparacie znajduje się karta Eye-Fi, funkcję [Ustaw. przesyłania] należy ustawić na [WYŁ.]. Po ustawieniu funkcji [Ustaw. przesyłania] na [WYŁ.] na ekranie wyświetlany będzie symbol . • W przypadku użycia nowej karty Eye-Fi po raz pierwszy, przed jej sformatowaniem należy skopiować do komputera znajdujący się na karcie plik instalacyjny menedżera karty Eye-Fi. • Z karty Eye-Fi można korzystać po aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja dołączona do karty Eye-Fi. • W trakcie przekazywania obrazów nie działa funkcja oszczędzania energii aparatu. • W przypadku wyświetlenia symbolu (błąd) należy wyjąć kartę pamięci, po czym włożyć ją powtórnie, albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie. Ponowne pojawienie się symbolu może świadczyć o uszkodzeniu karty Eye-Fi. 156

• Na łączność w ramach sieci Wi-Fi mogą mieć wpływ inne urządzenia komunikacyjne. Przy słabej sile sygnału należy przybliżyć się do punktu dostępowego sieci Wi-Fi. • Szczegółowe informacje na temat typów plików, które można przekazywać, można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do karty Eye-Fi. • W przypadku przekazywania obrazu zarejestrowanego z opcją [WŁ./WYŁ. GPS] ustawioną na [WŁ.], dane o miejscu zarejestrowania obrazu mogą zostać udostępnione stronie trzeciej. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy opcję [WŁ./WYŁ. GPS] ustawić na [WYŁ.] (str. 146) (tylko model SLT-A55V). • Opisywany produkt nie obsługuje trybu „Endless Memory Mode” kart Eye- Fi. Należy upewnić się, że wkładane do opisywanego wyrobu karty Eye-Fi mają wyłączony tryb „Endless Memory Mode”. Zmiana ustawień 157