Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Zmiana ustawienia

Zmiana ustawienia funkcji redukcji szumów Wyłączanie funkcji redukcji szumów przy fotografowaniu z długim czasem ekspozycji Po ustawieniu sekundowego lub dłuższego czasu otwarcia migawki (fotografowanie z długim czasem ekspozycji) funkcja redukcji szumów jest włączana na taki sam czas, przez który była otwarta migawka. Ma to zredukować ziarnisty szum występujący zwykle przy długim naświetleniu. Gdy trwa proces redukcji szumów, wyświetlany jest komunikat i nie można wykonać kolejnego zdjęcia. Gdy ważniejsza jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [WŁ.]. Gdy ważniejsze jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy wybrać wartość [WYŁ.]. Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.dł.naśw.] t [WYŁ.] Uwagi • Przy ustawionym trybie ekspozycji Rozległa panorama, AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych lub w trybie zdjęć seryjnych, bracketingu seryjnego, [Z ręki o zmierzchu] w Wyborze sceny, albo przy czułości ISO ustawionej na [Wieloklatk. red. sz.], redukcja szumów nie jest przeprowadzana, nawet gdy funkcja ta jest ustawiona na [WŁ.]. • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+ lub Wybór sceny nie można wyłączyć redukcji szumów. Ustawianie redukcji szumów przy ustawionych wysokich czułościach ISO Aparat redukuje szumy, które stają się bardziej widoczne przy wyższych czułościach aparatu. Gdy ważniejsza jest jakość obrazu, należy wybrać ustawienie [Automatyczne]. Gdy ważniejsze jest szybkie wykorzystanie okazji do wykonania zdjęcia, należy wybrać wartość [Słaba]. 158

Przycisk MENU t 3 t [Red.sz.wys.ISO] t Wybór właściwego ustawienia Uwagi • W przypadku zdjęć seryjnych lub zdjęć w trybie bracketingu seryjnego, automatycznie wybierana jest opcja [Słaba], nawet przy ustawieniu [Automatyczne]. • Po ustawieniu trybu ekspozycji AUTO, AUTO+, Rozległa panorama lub Wybór sceny opcja ta ustawiona jest na [Słaba]. • Redukcja szumów nie jest przeprowadzana w przypadku zdjęć w formacie RAW. Zmiana ustawień 159