Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Ustawianie czasu

Ustawianie czasu wyświetlania obrazu po jego wykonaniu (Auto podgląd) Nagrany obraz można sprawdzić bezpośrednio po jego nagraniu na wyświetlaczu. Można zmienić długość wyświetlenia. Przycisk MENU t 2 t [Auto podgląd] t Wybór właściwego ustawienia Uwaga • W autopodglądzie obraz nie będzie wyświetlany w układzie pionowym, nawet jeśli opcja [Wyświetl.odtw.] jest ustawiona na [Autom.obrót] (str. 129). Ustawianie sposobu przełączania pomiędzy monitorem LCD a wizjerem Istnieje możliwość wyłączenia opcji automatycznego przełączania pomiędzy monitorem LCD a wizjerem i włączenia opcji przełączania tylko za pomocą przycisku FINDER/LCD. Przycisk MENU t [Ręczny] 1 t [Ustaw. FINDER/LCD] t Ustawianie linii siatki Linia siatki to element pomocniczy przy komponowaniu ujęcia. Można włączać/wyłączać linię siatki i wybierać jej rodzaj. Wyświetlany jest również dostępny zakres nagrania filmu. Przycisk MENU t 2 t [Linia siatki] t Wybór właściwego ustawienia 164

Sprawdzanie wersji aparatu Opcja ta pozwala wyświetlić wersję aparatu. Wersję należy sprawdzić, gdy pojawi się aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Przycisk MENU t 2 t [Wersja] Uwaga • Aktualizację można przeprowadzić tylko wówczas, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej (trzy kreski na symbolu akumulatora). Należy używać naładowanego akumulatora, albo korzystać z zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży). Zmiana ustawień 165