Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Nazwa pliku Folder Typ

Nazwa pliku Folder Typ pliku Nazwa pliku Folder DCIM Plik JPEG DSC0ssss.JPG Plik JPEG (Adobe RGB) _DSCssss.JPG Plik RAW DSC0ssss.ARW Plik RAW (Adobe RGB) _DSCssss.ARW Folder Plik MP4 (1440 × 1080) MAH0ssss.MP4 MP_ROOT Plik MP4 (VGA) MAQ0ssss.MP4 • ssss (numer pliku) oznacza dowolną liczbę z zakresu od 0001 do 9999. • Przy ustawieniu [RAW & JPEG] w pozycji [Zdj.: Jakość] część numeryczna w nazwie pliku danych RAW i w nazwie odpowiadającego mu pliku JPEG jest taka sama. Uwagi • Do operacji typu importowanie filmów AVCHD do komputera, należy używać programu „PMB”. • Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu używać programu „PMB” (tylko model SLT-A55V). • Uruchomienie filmów w formacie AVCHD lub folderów z poziomu komputera przy podłączonym do niego aparacie grozi uszkodzeniem obrazów lub problemami z ich odtworzeniem. Z poziomu komputera nie wolno kopiować filmów w formacie AVCHD na kartę pamięci, ani ich usuwać. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje tego typu operacji wykonywanych z poziomu komputera. Importowanie obrazów do komputera (Macintosh) 1 Najpierw podłączyć aparat do komputera Macintosh. Kliknąć dwukrotnie nowo rozpoznaną ikonę na pulpicie t folder, w którym znajdują się obrazy do zaimportowania. 176

2 Przeciągnąć pliki obrazów na ikonę dysku twardego i puścić. Pliki obrazu są kopiowane na dysk twardy. 3 Kliknąć dwukrotnie ikonę dysku twardego t właściwy plik obrazu w folderze zawierającym skopiowane pliki. Zdjęcie zostanie wyświetlone. Uwaga • Do importowania lub obsługi filmów w formacie AVCHD używać programu „iMovie” dołączonego do komputera Macintosh. Usuwanie połączenia USB Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wykonać procedury od punktu 1 do 3: • odłączenie kabla USB, • wyjęcie karty pamięci, • wyłączenie aparatu. 1 Kliknąć dwukrotnie ikonę Windows Vista rozłączenia na pasku zadań. Ikona rozłączenia Windows XP 2 Kliknąć (Urządzenie pamięci masowej USB) t [Zatrzymaj]. Oglądanie zdjęć na komputerze 3 Potwierdzić urządzenie w oknie potwierdzenia i kliknąć [OK]. 177