Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Tworzenie płyty Blu-ray

Tworzenie płyty Blu-ray Istnieje możliwość utworzenia płyty Blu-ray z filmów w formacie AVCHD zaimportowanych wcześniej do komputera. Posiadany komputer musi obsługiwać funkcję tworzenia płyt Blu-ray. Do tworzenia płyt Blu-ray można używać nośników BD-R (jednokrotnego zapisu) i BD-RE (wielokrotnego zapisu). Bez względu na użyty nośnik, do płyty nie można niczego dodać po jej utworzeniu. Na ekranie instalacyjnym oprogramowania „PMB” kliknąć [Dodatkowe oprogramowanie BD] i przeprowadzić instalację wtyczki postępując według instrukcji pojawiających się na ekranie. Instalacja wtyczki [Dodatkowe oprogramowanie BD] wymaga połączenia komputera z Internetem. Szczegóły zawiera „PMB – pomoc”. Tworzenie płyty z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD) Przy użyciu dostarczonego oprogramowania „PMB”, z filmów w formacie AVCHD zaimportowanych do komputera można utworzyć płytę z obrazem w standardowej rozdzielczości (STD). 1 Z poziomu programu „PMB” wybrać filmy w formacie AVCHD, które mają być zapisane. 2 Kliknąć (Utwórz dyski) i wybrać polecenie [Utwórz dyski DVD-Video (STD)]. Pojawi się ekran tworzenia płyty. • Szczegółowe informacje w pozycji „PMB – pomoc”. Uwagi • Wcześniej należy zainstalować oprogramowanie „PMB”. • Na płycie nie można nagrywać plików filmowych w formacie MP4. • Tworzenie takiej płyty zajmuje więcej czasu, ponieważ dodatkowo ma miejsce konwersja filmów w formacie AVCHD do filmów w standardowej rozdzielczości obrazu (STD). • W przypadku tworzenia płyty DVD-Video (STD) po raz pierwszy wymagane jest połączenie z Internetem. 182

Drukowanie zdjęć Określanie DPOF Przed zleceniem wykonania odbitek zdjęć w punkcie usługowym lub wydrukowania ich na własnej drukarce, z poziomu aparatu można ustalić, które zdjęcia mają być drukowane i ile odbitek należy wykonać. Wykonać poniższą procedurę. Określenia DPOF pozostają z obrazami po wydrukowaniu. Zalecane jest ich usunięcie po zakończeniu drukowania. Określanie/usuwanie DPOF dla wybranych obrazów 1 Przycisk MENU t 1 t [Określ wydruk] t [Ustaw.DPOF] t [Wiele obrazów] 2 Wybrać zdjęcie, używając sekcji b/B przycisku sterującego. 3 Liczbę arkuszy wybrać środkową częścią przycisku sterującego. • Aby usunąć DPOF, ustawić liczbę na „0”. 4 Nacisnąć przycisk MENU. 5 Zaznaczyć [Enter] korzystając z sekcji v przycisku sterującego, a następnie nacisnąć jego środkową część. Drukowanie zdjęć Uwagi • Nie można określać DPOF dla plików RAW. • Można podać dowolną liczbę, maksymalnie 9. 183