Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne Prąd stały 7,2 V Maksymalne napięcie ładowania Prąd stały 8,4 V Maksymalny prąd ładowania 1,02 A Pojemność Typowa 7,7 Wh (1 080 mAh) Minimalna 7,3 Wh (1 020 mAh) Maksymalne wymiary Ok. 31,8 × 18,5 × 45 mm (szer./wys./głęb.) Waga Około 57 g Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zgodność danych obrazu • Niniejszy aparat jest zgodny ze specyfikacją DCF (Design rule for Camera File system), uniwersalnym standardem wyznaczonym przez organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia w innych urządzeniach obrazów zarejestrowanych tym aparatem ani możliwości odtworzenia w tym aparacie obrazów zarejestrowanych lub przetworzonych w innym urządzeniu. Długość ogniskowej Kąt obrazu w tym aparacie jest mniejszy niż w aparatach na film 35 mm. Można znaleźć przybliżony ekwiwalent długości ogniskowej odpowiadający aparatom na filmy 35 mm i fotografować z takim samym kątem obrazu, zwiększając długość ogniskowej obiektywu o połowę. Na przykład, stosując obiektyw 50 mm można uzyskać przybliżony ekwiwalent obiektywu 75 mm używanego w aparacie formatu 35 mm. 188

Znaki towarowe • jest znakiem towarowym Sony Corporation. • „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, , „Memory Stick Duo”, , „Memory Stick PRO Duo”, , „Memory Stick PRO-HG Duo”, ,„Memory Stick Micro”, „MagicGate” i są znakami towarowymi Sony Corporation. • „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym Sony Corporation. • „PhotoTV HD” jest znakiem towarowym Sony Corporation. • „AVCHD” i logotyp „AVCHD” są znakami towarowymi Panasonic Corporation i Sony Corporation. • „Blu-ray Disc” i jego logo są znakami towarowymi. • Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. • HDMI, logo HDMI i High- Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. • Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. • PowerPC jest znakiem towarowym IBM Corporation w USA. • Intel, Intel Core, MMX i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation. • Logo SDXC i SDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. • Eye-Fi jest znakiem towarowym Eye-Fi Inc. • MultiMediaCard jest znakiem towarowym MultiMediaCard Association. • „PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Computer Entertainment Inc. • Adobe jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Adobe Systems Incorporated w USA i/ lub w innych krajach. • Oprócz powyższych, używane w instrukcji nazwy systemów i produktów są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich twórców lub producentów. W niniejszej instrukcji symbole i ® nie zawsze są używane. Inne 189