Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Uwagi • Czas

Uwagi • Czas ładowania zmienia się w zależności od stopnia rozładowania akumulatora i warunków ładowania. • Zalecane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 10°C do 30°C. Ładowanie w temperaturze wykraczającej poza ten zakres może być nieskuteczne. • Podłączyć ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. • Nie wolno podejmować prób ponownego ładowania akumulatora zaraz po jego naładowaniu lub w przypadku, gdy akumulator nie był używany po naładowaniu. W przeciwnym razie wydajność akumulatora może ulec pogorszeniu. • Za pomocą ładowarki (w zestawie) nie należy ładować akumulatorów innych niż „InfoLITHIUM” z serii W. Akumulatory inne niż podanego typu mogą przy próbie ładowania przeciekać, ulec przegrzaniu lub wybuchnąć, powodując ryzyko porażenia prądem i oparzeń. • Jeśli miga kontrolka CHARGE, może to wskazywać na błąd akumulatora lub obecność w ładowarce akumulatora innego niż podanego typu. Sprawdzić czy akumulator jest wymienionego wcześniej typu. Jeżeli akumulator jest podanego wcześniej typu, należy wyjąć akumulator, wymienić go na nowy lub inny i sprawdzić czy ładowarka działa prawidłowo. Jeżeli ładowarka działa prawidłowo, mógł wystąpić błąd akumulatora. • Jeżeli ładowarka akumulatora jest zabrudzona, ładowanie może nie przebiegać prawidłowo. Wyczyścić ładowarkę suchą szmatką. Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania Aparatu, ładowarki i zasilacza sieciowego AC-PW20 (oddzielnie w sprzedaży) można używać w każdym kraju i regionie, w którym napięcie zasilające prądu zmiennego w sieci ma wartość z przedziału od 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Uwaga • Nie używać transformatorów elektronicznych (przetworników turystycznych), ponieważ może to spowodować awarię. 18

Wkładanie akumulatora/karty pamięci (oddzielnie w sprzedaży) 1 Przesunąć dźwignię otwierania pokrywy i otworzyć pokrywę. 2 Mocno wsunąć akumulator do samego końca, naciskając końcem akumulatora dźwignię blokady. Dźwignia blokady Przygotowanie aparatu 3 Włożyć kartę pamięci. • Zwracając uwagę, aby ścięty narożnik karty był zwrócony jak na rysunku, wsunąć kartę do oporu, co jest sygnalizowane charakterystycznym kliknięciem. 4 Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że ścięty narożnik jest właściwie ustawiony. 19