Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów W przypadku problemów z aparatem, należy spróbować poniższych rozwiązań. Sprawdzić pozycje wymienione na stronach od 190 do 200. Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. 1 Spróbować następujących sposobów. 2 Wyjąć akumulator, włożyć go ponownie po około minucie i włączyć aparat. 3 Zresetować ustawienia (str. 166). 4 Skonsultować się ze sprzedawcą Sony lub autoryzowanym serwisem Sony. Akumulator i zasilanie Nie można włożyć akumulatora. • Wkładając akumulator, należy nacisnąć dźwignię blokady brzegiem akumulatora (str. 19). • Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model NP-FW50. Nieprawidłowy odczyt wskaźnika stopnia naładowania akumulatora lub szybkie wyczerpywanie się akumulatora przy wskazaniu wystarczającego poziomu. • Do takiego zjawiska dochodzi, gdy aparat jest używany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze (str. 204). • Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (str. 17). • Akumulator nie działa (str. 22). Wymienić na nowy. Nie można włączyć aparatu. • Włożyć prawidłowo akumulator (str. 19). 190

• Akumulator jest rozładowany. Włożyć naładowany akumulator (str. 17). • Akumulator nie działa (str. 22). Wymienić na nowy. Zasilanie nagle się wyłącza. • Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy spust migawki (str. 161). Podczas ładowania akumulatora CHARGE dioda miga. • Można używać tylko akumulatora NP-FW50. Upewnić się, że posiadany akumulator to model NP-FW50. • W przypadku ładowania akumulatora, który nie był używany przez długi czas, dioda CHARGE może migać. • Dioda CHARGE może migać na dwa sposoby: szybko (co 0,15 sekundy) lub wolno (co 1,5 sekundy). W przypadku szybkiego migania, akumulator należy wyjąć, po czym włożyć go dobrze jeszcze raz. Ponowne szybkie miganie diody CHARGE sygnalizuje, że akumulator jest niesprawny. Powolne miganie sygnalizuje zawieszenie operacji ładowania, ponieważ temperatura zewnętrzna znalazła się poza dopuszczalnym zakresem temperatur pracy akumulatora. Operacja ładowania zostanie wznowiona, a dioda CHARGE zapalona, gdy temperatura zewnętrzna powróci do dopuszczalnego zakresu. Akumulator należy ładować w odpowiedniej temperaturze pomiędzy 10°C a 30°C. Inne Wykonywanie zdjęć Po włączeniu zasilania w trybie wizjera na monitorze LCD nie są wyświetlane żadne informacje. • Jeśli przez pewien czas na aparacie nie zostaje wykonana żadna operacja, aparat przechodzi w tryb oszczędzania energii i prawie zupełnie się wyłącza. Aby anulować funkcję oszczędzania energii, należy wykonać dowolną czynność, na przykład wcisnąć do połowy spust migawki (str. 161). 191