Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Obraz w wizjerze nie

Obraz w wizjerze nie jest wyraźny. • Prawidłowo nastawić skalę dioptrii, używając pokrętła regulacji dioptrii (str. 29). Brak zdjęć w wizjerze. • Przy ustawieniu opcji [Ustaw. FINDER/LCD] na [Ręczny]. Nacisnąć przycisk FINDER/LCD (str. 39). Nie można wyzwolić migawki. • Używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik blokady zapisu, który jest ustawiony w pozycji LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję zapisu. • Sprawdzić wolne miejsce na karcie pamięci (str. 32). • Nie można nagrywać obrazów podczas ładowania wbudowanej lampy błyskowej (str. 100). • Nie można wyzwolić migawki, gdy obiekt jest nieostry. • Obiektyw nie jest prawidłowo założony. Założyć prawidłowo obiektyw (str. 25). • W przypadku podłączenia aparatu do innego urządzenia, np. do teleskopu astronomicznego, należy w pozycji [Wyzw.bez obiek.] ustawić opcję [Aktywne] (str. 161). • Obiekt, może wymagać specjalnego ustawienia ostrości (str. 89). Użyć blokady ogniskowej lub funkcji ręcznego ustawiania ostrości (str. 90 i 93). Nagrywanie długo trwa. • Włączona jest funkcja redukcji szumów (str. 158). Nie jest to usterka. • Zdjęcia są wykonywane w trybie RAW (str. 151). Ponieważ plik danych RAW jest duży, fotografowanie w trybie RAW może trwać dłużej. • Funkcja Auto HDR przeprowadza obróbkę obrazu (str. 112). Ten sam obraz jest rejestrowany kilkakrotnie. • Tryb pracy ustawiono na [Zdj.seryjne] lub [Bracket: Seryjne]. Ustawić go na [Zdj.pojedyncze] (str. 123). • Tryb ekspozycji ustawiono na AE z priorytetem zaawansowanych zdjęć seryjnych (str. 71). • Tryb ekspozycji ustawiono na [AUTO+], a opcję [Pojd. zdj. Auto+] na [WYŁ.] (str. 62). 192

Obraz jest nieostry. • Obiekt jest zbyt blisko. Sprawdzić minimalną odległość ogniskowej obiektywu. • Zdjęcia są wykonywane w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ustawić przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (autofokus) (str. 88). • Gdy obiektyw wyposażony jest w przełącznik trybu ostrości, należy ustawić go w pozycji AF. • Światło zastane jest niewystarczające. Nie działa Eye-Start AF. • Ustawić [Eye-Start AF] na [WŁ.] (str. 39). • Wcisnąć spust migawki do połowy. Lampa błyskowa nie działa. • Tryb błysku jest nastawiony na [Auto błysk]. Aby upewnić się, że lampa na pewno zadziała, należy nastawić tryb błysku na [Bł.wypełniający] (str. 100). Lampa błyskowa ładuje się zbyt długo. • Lampa błyskała kilka razy pod rząd przez krótki okres. Jeśli lampa wykona kilka błysków pod rząd przez krótki okres, proces ładowania może trwać dłużej niż zwykle, aby uniknąć przegrzania aparatu. Zdjęcie zrobione z lampą błyskową jest zbyt ciemne. • Jeżeli obiekt znajduje się poza zasięgiem błysku (odległością, którą może objąć błysk), zdjęcie będzie ciemne, ponieważ światło lampy nie dotarło do obiektu. Jeśli zmieniono czułość ISO, jednocześnie zmienił się zakres błysku (str. 102). Inne Data i czas są nieprawidłowo zapisane. • Wprowadzić prawidłową datę i godzinę (str. 27). • Obszar zaznaczony przy użyciu funkcji [Nastawia region] różni się od faktycznego obszaru. Należy ponownie skonfigurować ustawienie [Nastawia region] (str. 27). 193