Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Wartość przysłony

Wartość przysłony i/lub czas otwarcia migawki migają, gdy spust migawki zostanie wciśnięty do połowy. • Ponieważ obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny, znajduje się on poza dostępnym zakresem. Ponownie wyregulować nastawienie. Obraz jest zbyt jasny (zaświetlenie). Na obrazie pojawia się rozmycie światła (duchy). • Zdjęcie zostało wykonane przy silnym źródle światła i do obiektywu dostała się nadmierna ilość światła. Założyć osłonę przeciwodblaskową na obiektyw (oddzielnie w sprzedaży). Zdjęcie jest zbyt ciemne w rogach. • Jeżeli został użyty filtr lub osłona, zdjąć je i wykonać zdjęcie ponownie. W zależności od grubości filtra i nieprawidłowego założenia osłony, filtr lub osłona mogą się częściowo pojawić na obrazie. Właściwości optyczne niektórych obiektywów mogą powodować, że brzegi obrazu wydają się zbyt ciemne (niedostateczne światło). Oczy na zdjęciach są czerwone. • Włączyć funkcję redukcji efektu czerwonych oczu (str. 102). • Podejść blisko obiektu i sfotografować obiekt w zasięgu błysku, używając lampy błyskowej (str. 102). Na monitorze LCD pojawiają się i pozostają punkty. • Nie jest to usterka. Te punkty nie zostają nagrane (str. 5). Obraz jest rozmazany. • Zdjęcie zostało wykonane w ciemnym miejscu bez lampy błyskowej, co spowodowało drgania aparatu. Wskazane jest korzystanie ze statywu lub lampy błyskowej (str. 58 i 100). Skala EV b B miga na monitorze LCD lub w wizjerze. • Obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny dla zakresu pomiaru aparatu. 194

Przeglądanie obrazów Nie można odtworzyć zdjęć w aparacie. • Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze (str. 175). • Nie gwarantuje się odtworzenia pliku obrazu na tym aparacie, jeśli został on poddany obróbce na komputerze lub wykonany innym modelem aparatu. • Do odtwarzania przechowywanych na komputerze obrazów z opisywanego aparatu używać programu „PMB”. • Aparat jest w trybie USB. Usunąć połączenie USB (str. 177). Kasowanie/Edycja zdjęć Aparat nie kasuje zdjęć. • Anulować zabezpieczenie (str. 139). Zdjęcie zostało przypadkowo skasowane. • Skasowanych zdjęć nie można odtworzyć. Zalecane jest chronienie zdjęć, które nie mają być skasowane (str. 139). Nie można umieścić oznaczenia DPOF. • Nie można umieścić znacznika DPOF na zdjęciach RAW. GPS (tylko model SLT-A55V) Aparat nie odbiera sygnału GPS. • Ustawić [WŁ./WYŁ. GPS] na [WŁ.] (str. 146). • Aparat może nie odbierać sygnałów radiowych z satelitów GPS z uwagi na przeszkody. • Aby prawidłowo przeprowadzić triangulację pozycji, należy przenieść aparat na otwartą przestrzeń i powtórnie go włączyć. Inne Błąd nadmiarowy w danych o położeniu. • Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów w zależności od otaczających budynków, słabych sygnałów GPS itp. • Gdy aparat nie może odebrać sygnału GPS, wówczas zamiast bieżącej pozycji zostaną wykorzystane dane o położeniu uzyskane w trakcie poprzedniej operacji triangulacji. Po przemieszczeniu się na znaczną odległość mogą zostać zarejestrowane nieprawidłowe dane o położeniu. 195