Views
4 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Polonais

196 W trakcie

196 W trakcie fotografowania lub filmowania należy sprawdzać stan procesu triangulacji na podstawie wyświetlanego na ekranie wskaźnika GPS (str. 146). Operacja triangulacji zajmuje pewien czas mimo pobrania danych pomocniczych GPS. • Nie przeprowadzono procedury [Ust.daty/czasu] lub ustawiona godzina różni się znacząco. Ustawić prawidłowo datę i godzinę (str. 27). • Minął termin ważności danych pomocniczych. Przeprowadzić aktualizację danych pomocniczych GPS (str. 147). • Z uwagi na fakt, że pozycje satelitów GPS zmieniają się nieustanne, w niektórych miejscach i o pewnym czasie ustalenie pozycji aparatu może trwać dłużej, albo odbiornik w ogóle nie będzie w stanie ustalić położenia. • „GPS” to system określania położenia geograficznego w wyniku triangulacji sygnałów radiowych z satelitów GPS. Należy unikać miejsc, gdzie sygnały radiowe mogą być blokowane lub odbijane, na przykład miejsc zacienionych, otoczonych budynkami lub drzewami. Aparatu należy używać na otwartej przestrzeni. Dane o położeniu nie zostały zarejestrowane. • Do importowania do komputera filmów z danymi GPS o położeniu używać programu „PMB”. Komputery Nie wiadomo, czy system operacyjny komputera jest kompatybilny z aparatem. • Sprawdzić „Współpraca z komputerem” (str. 169). Komputer nie rozpoznaje aparatu. • Sprawdzić, czy aparat jest włączony. • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, włożyć inny, naładowany akumulator (str. 17) lub skorzystać z zasilacza sieciowego (oddzielnie w sprzedaży). • Użyć kabla USB (w zestawie) (str. 175). • Odłączyć kabel USB i ponownie dobrze go podłączyć. • Ustawić [Połączenie USB] na [Pam. masowa] (str. 175). • Odłączyć z gniazd USB komputera wszystkie urządzenia oprócz aparatu, klawiatury i myszki.

• Podłączyć aparat bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora USB lub innego urządzenia (str. 175). Nie można skopiować zdjęć. • Dokonać połączenia USB, prawidłowo podłączając aparat do komputera (str. 175). • Postępować zgodnie z procedurą kopiowania przeznaczoną dla danego systemu operacyjnego komputera (str. 175). • Jeśli obrazy są fotografowane z kartą pamięci sformatowaną na komputerze, kopiowanie obrazów na komputer może być niemożliwe. Należy wykonywać zdjęcia przy użyciu karty pamięci sformatowanej w aparacie (str. 154). Nie można odtworzyć obrazu na komputerze. • W przypadku korzystania z oprogramowania „PMB” należy sięgnąć do pozycji „PMB – pomoc”. • Skonsultować się z producentem komputera lub oprogramowania. „PMB” nie uruchamia się automatycznie po wykonaniu połączenia USB. • Wykonać połączenie USB po włączeniu komputera (str. 175). Karta pamięci Nie można włożyć karty pamięci. • Nieprawidłowy kierunek wkładania karty pamięci. Włożyć kartę we właściwym kierunku (str. 19). Inne Nie można nagrywać na kartę pamięci. • Karta pamięci jest pełna. Skasować niepotrzebne obrazy (str. 140). • Włożona karta jest niezdatna do użycia (str. 19). Karta pamięci została przypadkowo sformatowana. • Formatowanie usuwa wszystkie dane z karty pamięci. Nie można ich odtworzyć. 197